کړنلارې

شماره نام طرزالعمل فایل
1 طرزالعمل اخذ امتحانات پوهنتون ها ډاونلوډ
2 طرزالعمل ارزیابی کیفیت تدریس در پوهنتون ها ډاونلوډ
3 طرزالعمل توزیع دیپلوم ډاونلوډ
4 طرزالعمل پذیرش فارغان موسسات نیمه عالی به موسسات عالی ډاونلوډ
5 طرزالعمل اخذ امتحان کانکور موسسات تحصیلات عالی خصوصی ‌ډاونلوډ