معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان پروژه امانت دیدار کرد

baqir_admin
Sat, Feb 27 2021 12:03 PM
ل

نور احمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در سومین جلسه با نمایندگان پروژه امانت روی چگونگی همکاری در راستای ارتقای ظرفیت مسلکی، حمایت های حقوقی و ترویج حکومت داری الکترونیکی صحبت نمودند.

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت که حکومت داری الکترونیکی و دیجیتل سازی اسناد پوهنتون های دولتی و خصوصی از اولویت های کاری وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد سهولت در روند عرضه خدمات اداری است.

نور احمد درویش هم چنان با اشاره به مشکلات طی مراحل اسناد و دیپلوم های نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی گفت که همکاری پروژه امانت گذشته از موضوع ارتقای ظرفیت در بخش های اداری در راستای ساده سازی روند طی مراحل اسناد خارج مرز و طی مراحل اسناد  نهادهای خصوصی و دولتی از نیازمندی های است که باید روی آن تمرکز صورت بگیرد.

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن تأکید بر حمایت از طرح این پروژه برای ساده سازی سیستم اداری از رهگذر ایجاد ساختارهای الکترونیکی از آنان خواست تا برای عملی کردن این پروژه  یک توافق نامه که مسوولیت های طرفین در آن مشخص گردد ترتیب گردد.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS