منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۶:۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون علوم طبی کابل" ابو علی ا بن سینا "

موضوع: اطلاع عقد قرارداد پروژه 66 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" بابت سال مالی 1401.
بدینوسیله به تا سی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلا ع عموم داوطلبان رسا نیده میشود که ریا ست پوهنتون علوم طبی کابل " ابو علی ا بن سینا "در نظر دارد تا پروژه 66 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۴:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

بدینوسیله به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد قرارداد پروژه (حفریک حلقه چاه عمیق و وصل آن به شبکه . . .

بسته شده نمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۶:۱

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون علوم طبی کابل" ابو علی ا بن سینا "

موضوع: اطلاع عقد قرارداد پروژه 66 قلم قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا" بابت سال مالی 1401.
بدینوسیله به تا سی از فقره 2 ماده چهل و سوم . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۴:۴۰

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

بدینوسیله به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل درنظر دارد قرارداد پروژه (حفریک حلقه چاه عمیق و وصل آن به شبکه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶ - ۴:۳۸

اطلاعیه کلستر دور دوم بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنځی های جیولوجی ومعادن، زمین شناسی و محیط زیست پوهنتون های کشور!

لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی خصوصی و وزارتخانه در کلستر دور دوم بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنځی های جیولوجی ومعادن، زمین شناسی ومحیط زیست پوهنتون های کشورکه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۹:۱۱

اطلاعیه کلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت های مربوطه پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون های کشور!

لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی، خصوصی و نماینده گان ادارات و ارگانهای ذیربط درکلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت  های مربوطه پوهنځی علوم اجتماعی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۱:۳۱

اطلاعیه کلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت های مربوطه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون های کشور!

لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی، خصوصی و نماینده گان ادارات و ارگانهای ذیربط درکلستر دور اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی دیپارتمنت  های مربوطه پوهنځی ژورنالیزم . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۴:۳۳

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیل پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی امارتی (نهاد های تحصیلی)!

ه اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی مورخ(1444/6/4) تبدیلی محصلان در تمامی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی امارتی کشور به تعویق افتاده است.
به اطلاع تمامی محصلان نهاد های تحصیلی . . .

Recentنمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۹:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک (31) قلم اجناس ورزشی مورد ضرورت . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۹:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه خریداری سیستم سرور و استوریج سرور برای ریاست . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱ - ۶:۵۶
Background image

اطلاعیه ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی ها قرار است روز شنبه مورخ ۳۰/۵/۱۴۴۴ مطابق ۳/۱۰/۱۴۰۱ پروسه توزیع فورم تبدیلی از یک نهاد تحصیلی خصوصی به نهاد تحصیلی خصوصی دیگر آغاز گردد.

متقاضان محترم می توانند فورم تبدیلی را بادرنظرداشت شرایط ذیل اخذ نمایند:
1.    محصل در طول دوره تحصیلی یک بار حق تبدیلی را دارد، در صورت داشتن تبدیلی قبلی حق تبدیلی بعدی را ندارد؛
2.   . . .