نهاد های تحصیلی دولتی

 

فهرست نهاد های تحصیلات عالی دولتی طی سال ۱۴۰۲

  شماره نام پوهنتون
  ۱  پوهنتون کابل
  ۲ پوهنتون علوم طبی کابل (ابو علی ابن سینا)
  ۳ پوهنتون پولي تخنیک کابل
  ۴ پوهنتون تعلیم و تربیه کابل
  ۵ پوهنتون ننگرهار
  ۶ پوهنتون هرات
  ۷ پوهنتون بلخ
  ۸  پوهنتون کندهار
  ۹ پوهنتون زراعتی، تکنالوژی افغانستان
  ۱۰ پوهنتون خوست شیخ زاید
  ۱۱ پوهنتون پکتیا
  ۱۲ پوهنتون البیرونی
  ۱۳ پوهنتون بامیان
  ۱۴ پوهنتون جوزجان  
  ۱۵ پوهنتون تخار
  ۱۶

پوهنتون تخنیکی غزنی

  ۱۷ پوهنتون کندز
  ۱۸ پوهنتون غزنی
  ۱۹ پوهنتون بغلان
  ۲۰ پوهنتون سیدجمال الدین افغان کنر
  ۲۱ پوهنتون لغمان
  ۲۲ پوهنتون فاریاب
  ۲۳ پوهنتون بدخشان
  ۲۴ پوهنتون پروان
  ۲۵ موسسه تحصیلات عالی سمنگان
  ۲۶ موسسه تحصیلات عالی بادغیس
  ۲۷ پوهنتون هلمند
  ۲۸ موسسه تحصیلات دایکندی
  ۲۹ موسسه تحصیلات عالی میرویس خان نیکه زابل
  ۳۰ موسسه تحصیلات عالی نیمروز
  ۳۱ موسسه تحصیلات عالی وردگ
  ۳۲ موسسه تحصیلات عالی پنجشیر
  ۳۳ موسسه تحصیلات عالی فراه
  ۳۴ موسسه تحصیلات عالی غور
  ۳۵ موسسه تحصیلات عالی ارزگان
  ۳۶ موسسه تحصیلات عالی سرپل
  ۳۷ موسسه تحصیلات عالی پکتیکا
  ۳۸ موسسه تحصیلات عالی لوگر
  ۳۹ موسسه تحصیلات عالی نورستان
  ۴۰ پوهنتون اسلامی بین المللی افغان
  ۴۱ جامعه حضرت عبدالله بن مسعود (رض)
  ۴۲ جامعه حضرت ابراهیم نخعی (رض)

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۸:۴۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۸:۳۹
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی های . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها