فورم های عرضه خدمات

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم ابراز نظر رساله علمی- تحقیقی

دانلود

2 فورم عدم مسولیت نهادهای علمی دانلود
3 فورم بست های خدمات ملکی دانلود
4 فورم ابراز نظر اثر علمی-تالیفی دانلود
5 فورم پروپوزل اثر تالیفی دانلود
6 فورم بست های کادر علمی دانلود
7

فورم ابراز نظر اثر ترجمه

دانلود
8 فورمه پروپوزل تحقیق دانلود
9 فورم تقاضای اطلاعات دانلود
10

فورم پروپوزل ترجمه اثر

دانلود
11

 فورم تعهد نامه مترجم

دانلود
12

فورم شکایات

دانلود
13

فورم رسیدگی به شکایات

دانلود

14

تعهد خط بورسیه

دانلود
15 فورم کاندیدی بورس دانلود
16 تضمین خط امارتی دانلود

ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی بیرون مرزی

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم (I)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع لیسانس

دانلود

2 فورم (II)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع ماستری دانلود
3

فورم (III)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع دوکتورا

دانلود

 

فورم های تبدیلی 

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم تبدیلی پوهنتون های دولتی

دانلود

2

فورم تبدیلی پوهنتون های خصوصی

دانلود

فورم‌های ساده سازی 

شماره عنوان دانلود فایل
1 فورم کارت هویت مثنی دانلود
2 رهنمود فورم تبدیلی کادری علمی وزارت تحصیلات عالی دانلود
3 فورم تبدیلی کادری علمی  وزارت تحصیلات عالی دانلود
4 فورم تاجیل دانلود
5 فورم رفع تاجیل دانلود
6 فورم اصلاح نام و مشخصات محصل دانلود
7 فورم اصلاح نام و مشخصات فارغ التحصیل  دانلود
8 فورم تبدیلی روزانه به شبانه دانلود
9 رهنمود رسیدگی به شکایت امور اکادمیک دانلود
10 فورم رسیدگی به شکایت امور اکادمیک دانلود
11 رهنمود شمولیت مجدد دانلود
12 فورم شمولیت مجدد دانلود
13 رهنمود پروسه شمولیت محصل جدید الشمول در لیلیه دانلود
14 فورم شمولیت در لیلیه دانلود
15 رهنمود منفکی محصل دانلود
16 فورم منفکی محصل دانلود
17 رهنمود ترانسکریپت دانلود
18 فورم ترانسکریپت دانلود
19 رهنمود ترانسکریپت محصل بر حال دانلود
20 فورم ترانسکریپت محصل بر حال دانلود
21 رهنمود تبدیلی  دانلود
22 فورم تبدیلی دانلود
23 فورم دیپلوم دانلود
 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۸:۱۸
Background image

اطلاعیه کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم

قرار است اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار به تاریخ ۲۱ الی ۲۳ دلو سال ۱۴۰۲ هــ ش برگزار گردد.
بناَ از تمام استادان پوهنتون ها، محققین، پالیسی سازان، کارشناسان حرفه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۵:۴۰
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

 

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز کلستر های بازنگری ، . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۰ - ۷:۳۹
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

 

بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک فایروال و وسایل شبکه مرکز وزارت تحصیلات . . .

بازگشت به اطلاعیه ها