فورم های عرضه خدمات

شماره عنوان دانلود فایل
1 فورم بست های کادر علمی دانلود
2 فورمه پروپوزل تحقیق دانلود
3 فورم تقاضای اطلاعات دانلود
4

 فورم تعهد نامه مترجم

دانلود

5

تعهد خط بورسیه

دانلود
6 فورم کاندیدی بورس دانلود
7 تضمین خط امارتی دانلود

ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی بیرون مرزی

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم (I)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع لیسانس

دانلود

2 فورم (II)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع ماستری دانلود
3

فورم (III)  ارزیابی سند تحصیلی مقطع دوکتورا

دانلود

 

فورم های تبدیلی 

شماره عنوان دانلود فایل
1

فورم تبدیلی پوهنتون های دولتی

دانلود

2

فورم تبدیلی پوهنتون های خصوصی

دانلود

فورم‌های ساده سازی 

شماره عنوان دانلود فایل
1 فورم کارت هویت مثنی دانلود
2 رهنمود فورم تبدیلی کادری علمی وزارت تحصیلات عالی دانلود
3 فورم تبدیلی کادری علمی  وزارت تحصیلات عالی دانلود
4 فورم تاجیل دانلود
5 فورم رفع تاجیل دانلود
6 فورم اصلاح نام و مشخصات محصل دانلود
7 فورم اصلاح نام و مشخصات فارغ التحصیل  دانلود
8 فورم تبدیلی روزانه به شبانه دانلود
9 رهنمود رسیدگی به شکایت امور اکادمیک دانلود
10 فورم رسیدگی به شکایت امور اکادمیک دانلود
11 رهنمود شمولیت مجدد دانلود
12 فورم شمولیت مجدد دانلود
13 رهنمود پروسه شمولیت محصل جدید الشمول در لیلیه دانلود
14 فورم شمولیت در لیلیه دانلود
15 رهنمود منفکی محصل دانلود
16 فورم منفکی محصل دانلود
17 رهنمود ترانسکریپت دانلود
18 فورم ترانسکریپت دانلود
19 رهنمود ترانسکریپت محصل بر حال دانلود
20 فورم ترانسکریپت محصل بر حال دانلود
21 رهنمود تبدیلی  دانلود
22 فورم تبدیلی دانلود
23 فورم دیپلوم دانلود
 

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۱۰:۴۵
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به ختم پروسه تبدیلی

به اطلاع تمام محصلان نهاد های تحصیلات عالی امارتی رسانیده می شود که، معیاد پروسه تبدیلی که طی ماه های (جدی و دلو) سال ۱۴۰۲ هـ.ش اغاز شده بود رسما به پایان رسیده است.
بناَ از تمام محصلان . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۰:۵۶
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی و کمره امنیتی برای پوهنتون . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۵:۵۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (31) قلم فرنیچرباب مورد ضرورت جامعات دینی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها