اعلان تدارکاتی پوهنتون کابل

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

فورم شماره: P_ 01

پروژه تهیه و تدارک دولات لات اول به مقدار80000  هشتاد هزار لیتر تیل دیزل اعلی به مشخصات L-02-62 وتیل پطرول به مقدار ۱۵۰۰۰ پانزده هزار لیتر به مشخصات A-92  و لات دوم به مقدار ۶۰۰۰۰ شصت هزار کیلو گرام گاز مایع اعلی باکیفیت و بهترین ضرورت مدیریت عمومی محاسبه اجناس بابت سال مالی ۱۴۰۰ پوهنتون کابل.

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو لات، لات اول دونوع تیل، دیزل و پطرول،  و لات دوم گاز مایع جهت پخت وپز مواد اعاشوی لیلیه ها و تسخیتن شعبات اداری و پوهنخی های پوهنتون کابل به مقدار فوق الذکر دارای نمبر تشخیصیه ذیل:

MOHE/KU/1400/G-08/NCB/1L…2L اشتراک نموده، نقل چاپ شده شرطنامه و آفر مـربوطه را درحافظهء فلش دسک خویش از مدیریت قرار داد های آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل بـدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسـته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی به ساعت 10:00 ده بجه قبل از ظهر طبق تاریخ مندرج شرطنامه به مدیریت قرارداد های آمریت تهیه و تدارکات واقع جمال مینه کارته سخی مقابل شفاخانه علی آباد ناحیه سوم شهر کابل ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.  

تضمین آفـر بصــورت گرانتی بانک قابل قبول است. مقدار تضمین آفر لات اول دو نوع تیل دیزل و تیل پطرول بصـورت گرانتی بانک یکی از بانک های معتبر مبلغ ( ۲۷۴۰۰۰) دو صد و هفتادو چهار هزار افغانی، تضمین آفر لات دوم یکــی از بانک های معتبر مبلغ (۱۸۹۰00) یکصدو هشتادو نه هزار افغانی ارایه نمایند. جلسه آفرگشایی بعد از نشر اعلان 21 روز تقویمی الی ساعت 10:00ده بجه قبل ظهر در دفتر آمریت تهیه و تدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خــانه دست راست اطاق نمبر (4) تــدویر می گردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۵:۳۸
Background image

پروژه خریداری فایروال برای شبکه مرکز وزارت

شماره داو طلبیMOHE/1400/G-02433 :           

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه پروژه خریداری فایروال برای شبکه مرکز وزارت  که شماره داو طلبی . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۸:۳۲
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد شبکه سازی و وصل تعمیر های موسسه تحصیلات عالی فراه از . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۸:۳۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد شبکه سازی انترنت پوهنځی انجنیری پوهنتون بدخشان را با . . .

Back to tenders