شماره های تماس مقام، معینان و رؤسا

 شماره های تماس مسوولان ادارات مختلف این وزارت

شماره اسم معینیت/ریاست و آمرین شماره تماس مبایل دیجیتال
1 شیخ الحدیث مولوي نداء محمد ندیم  وزیر ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۹
2 دوکتور لطف الله خیرخواه معین علمی ۰۲۰۲۵۰۰۳۷۸
3 مولوی حافظ محمدحامد حسیب معین مالی واداری ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۰
4 مفتی محمد طاهر احمد معین امور محصلان ۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲
قاری محمد سلیمان شریفی رییس دفتر مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۵
6 مولوی حامد یعقوبی ریاست امورمحصلان دولتی ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۶
7 احمد ضیا جبارخیل ریس تکنالوژی معلوماتی ۰۲۰۲۵۰۰۴۷۵
8 داکتر نظر محمد عرفان رییس ارزیابی اسناد بیرون مرزی ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۸
9 مولوی خالد افغان رییس تفتیش ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۷
10 انجینر محمد سلیم افغان رییس امور محصلان خصوصی ۰۲۰۲۵۰۳۵۸۹
11   رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۴
12  انجینر روح الله روحانی رییس اطلاعات، نشرات وروابط عامه ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۵
13 مفتی رضوان الله منیب رییس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۳
14 انجینر سردار ولی صالحی رییس انکشاف برنامه های علمی ۰۲۰۲۵۱۰۸۳۴
15 مفتاح الدین عزام رییس تقرر و ترفیعات علمی ۰۲۰۲۵۰۲۱۵۹
16 مفتی عبدالکریم امیري رییس منابع بشری ۰۲۰۲۵۱۰۸۸۳
17 استاد شاکرالله وحیدی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی ۰۲۰۲۵۱۰۵۸۸
18 مولوی احمدالله حداذ رییس نظارت وارزیابی ۰۲۰۲۵۰۲۹۰۳
19 قاضی عبدالنصیر ملازوی رییس تدارکات ۰۲۰۲۵۰۲۵۰۸
20 عبدالباری خپلواک ریاست مالی و حسابی ۰۲۰۲۵۰۰۳۱۹
21 قاضی عبدالعزیز عزیزی  رییس اداری و زیربنا ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۲
22 دکتور حمیدالله مزمل رییس تحقیق تالیف و ترجمه ۰۲۰۲۵۰۰۶۴۵
23 حافط ضیا الله هاشمی سخنگوی مقام وزارت ۰۷۷۶۲۹۶۷۱۵
24 شیخ شاکر الله وحدت  ریس دعوت و ارشاد ۰۲۰۲۵۱۲۶۱۶
25 عبدالرؤف فراهی ریس نصاب تحصیلی ۰۲۰۲۵۱۴۱۰۹
26 مولوی اسدالله فرید ریس عمومی جامعات و تخصصات دینی ۰۲۰۲۵۰۲۵۲۱
27 مولوی غوث الدین خالد ریس ارزیابی و معادلت استاد جامعات و تخصصات دینی ۰۲۰۲۵۰۲۵۲۹
29 مولوی سیف الدین حماد ریس ثبت و ایجاد جامعات دینی معتبر ۰۲۰۲۵۰۲۵۰
30 مولوی سیف الرحمن شینواری ریس توزیع اسناد و تنظیم سوابق ۰۲۰۲۵۰۲۵۴۱
31 مفتی محمد انور ارشد مشاور  
32      

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اعــــلان برنده گی 


    
تاریخ:      08/09/1402  مطابق به:      16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه بازسازی و نوسازی میدان فوتبال و ساخت سرک دوش در اطراف میدان فوتبال پوهنتون تعلیم وتربیه کابل 
شماره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۵
Background image

اعــــلان برنده گی  


تاریخ:       08/09/1402  مطابق به:     16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه ترمیم تعمیر جمنازیوم پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-03
شرکت محترم . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۰:۳۴
Background image

اعــــلان برنده گی  

 

تاریخ:     08/09/1402  مطابق به:       16/05/۱۴۴۵
عنوان: اعلان برنده گی پروژه اعمار سایه بان در پارکینگ وسایط پوهنتون تعلیم وتربیه کابل
شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/KEU/1402/NCB/W-07 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها