همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۵:۲۱
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه (۳۵) قلم تجهیزات مورد ضرورت صنوف درسی برنامه ماستری مدیریت همه جانبه پوهنحی انجنیری منابع آب . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۶:۲۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: شبکه سازی پوهنحی زراعت و لیلیه موسسه تحصیلات عالی سمنگان

شماره دعوت به داوطلبی:  MOHE/GOND-ON/1400/NCB/G-038

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۶:۵۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: پروژه تهیه و تدارک تجهیزات IT برای تدویر صنوف آنلاین چهار پوهنتون مرکز و پنج پوهنتون ولایات شامل 6 لات

شماره داو طلبی:  MOHE/GOV-O/1400/NCB/G-061(L1.L2.L3.L4.L5.L6)/Re . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۶:۵۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: شبکه سازی انترنت پوهنحی انجینری پوهنتون بدخشان

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/GON-ON/1400/NCB/G-024

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۶:۵۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: پروژه اتصال کیبل فایبر نوری پوهنحی طب و لیلیه ذکور به سرور روم پوهنتون هرات

شماره داو طلبی: MOHE/GOVD-ON/1400/NCB/G-040

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۶:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: پروژه تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و تجهیزات الکترونیکی مورد ضرورت پوهنتون غزنی

شماره داو طلبی: MOHE/WB-OFF/1400/NCB/G-014

وزارت تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۸:۱۳
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پوهنتون پولی تخنیک کابل

بدینوسیله  به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظردارد قرار داد پروژه مقدار (۱۳) قلم حبوبات (مواد اعاشوی) مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۷:۲۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: پروژه سیستم سولر فتو و لتاییک نهاد های تحصیلی( نورستان، زابل،کندهار، فراه، پکتیکا، دایکندی، بلخ و هلمند) شامل(8)لات

شماره داو طلبی: (L1,L2,L3…L8) MOHE/WB-OFF/1400/NCB/G . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۷:۴۰
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  و مزایده علف خود روی ساحات پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و نقل شرطنامه . . .

Pagination