اطلاعیه ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی ها قرار است روز شنبه مورخ ۳۰/۵/۱۴۴۴ مطابق ۳/۱۰/۱۴۰۱ پروسه توزیع فورم تبدیلی از یک نهاد تحصیلی خصوصی به نهاد تحصیلی خصوصی دیگر آغاز گردد.

ameen_admin
sasdasfqwfa

متقاضان محترم می توانند فورم تبدیلی را بادرنظرداشت شرایط ذیل اخذ نمایند:
1.    محصل در طول دوره تحصیلی یک بار حق تبدیلی را دارد، در صورت داشتن تبدیلی قبلی حق تبدیلی بعدی را ندارد؛
2.    تبدیلی در سال اخیر تحصیلی در عین ولایت مجاز نیست؛
3.    تبدیلی در سال اخیر تحصیلی از مؤسسه تحصیلی به پوهنتون صورت گرفته نمی تواند؛
4.    تبدیلی صرف در عین رشته، صنف و سمستر اجرآ میگردد؛
5.    محصلی که بیش از دو مضمون در پوهنتون اولی خویش عدم کریدت باشد؛ تبدیلی شان صورت گرفته نمی تواند.
توزیع فورم تبدیلی از تاریخ ۳۰/۵/۱۴۴۴ هـ ق مطابق ۳/۱۰/۱۴۰۱ هـ ش آغاز و به تاریخ ۲۶/۶/۱۴۴۴ هـ ق مطابق ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هـ ش ختم میگردد.
 متقاضیان می توانند الی تاریخ ختم تعیین شده فورم تبدیلی را از سایت وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af  و یا دفتر پذیرش وزارت تحصیلات عالی به دست آورند.
تذکر: تبدیلی متقاضان طبقه اناث الی امر ثانی معطل می باشد.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۵:۲۳
Background image

اطلاعیه کلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس رشته های انجنیری و زراعت پوهنتون های کشور!

لست اشتراک کننده گان اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی، وزارتخانه و ادارات دولتی در کلستر دور اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس رشته های انجنیری و زراعت پوهنتون های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۴:۲۳
Background image

اطلاعیه کلستر دورسوم (جلسه جمع بندی، تنظیم، صحافت و دیزاین نصاب تحصیلی پوهنحی های ژورنالیزم زبان و ادبیات،علوم اجتماعی ،زمین شناسی، محیط زیست و جیولوجی و معادن پوهنتون های کشور!

  لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی خصوصی و وزارتخانه درکلستر دورسوم (جلسه جمع بندی، تنظیم، صحافت ودیزاین) نصاب تحصیلی پوهنځی های ژورنالیزم زبان وادبیات، علوم اجتماعی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۶:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}درنظردارد، قرارداد پروژه خریداری کمپیوترو پرنتر های ریاست تخصصات جامعه . . .

بازگشت به اطلاعیه ها