اطلاعیه ریاست امور محصلان خصوصی وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی ها قرار است روز شنبه مورخ ۳۰/۵/۱۴۴۴ مطابق ۳/۱۰/۱۴۰۱ پروسه توزیع فورم تبدیلی از یک نهاد تحصیلی خصوصی به نهاد تحصیلی خصوصی دیگر آغاز گردد.

ameen_admin
sasdasfqwfa

متقاضان محترم می توانند فورم تبدیلی را بادرنظرداشت شرایط ذیل اخذ نمایند:
1.    محصل در طول دوره تحصیلی یک بار حق تبدیلی را دارد، در صورت داشتن تبدیلی قبلی حق تبدیلی بعدی را ندارد؛
2.    تبدیلی در سال اخیر تحصیلی در عین ولایت مجاز نیست؛
3.    تبدیلی در سال اخیر تحصیلی از مؤسسه تحصیلی به پوهنتون صورت گرفته نمی تواند؛
4.    تبدیلی صرف در عین رشته، صنف و سمستر اجرآ میگردد؛
5.    محصلی که بیش از دو مضمون در پوهنتون اولی خویش عدم کریدت باشد؛ تبدیلی شان صورت گرفته نمی تواند.
توزیع فورم تبدیلی از تاریخ ۳۰/۵/۱۴۴۴ هـ ق مطابق ۳/۱۰/۱۴۰۱ هـ ش آغاز و به تاریخ ۲۶/۶/۱۴۴۴ هـ ق مطابق ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هـ ش ختم میگردد.
 متقاضیان می توانند الی تاریخ ختم تعیین شده فورم تبدیلی را از سایت وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af  و یا دفتر پذیرش وزارت تحصیلات عالی به دست آورند.
تذکر: تبدیلی متقاضان طبقه اناث الی امر ثانی معطل می باشد.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements