گالری رسانه

در شفاخانه صدري، قلبي وعایي برای نخستین بار عملیات باز قلب صورت ګرفت، جزیات بېشتر در ویدیو

دستآورد های وزارت تحصیلات عالی در ویدیویی تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ!

شفاخانه تدریسی چشم زیر چتر وزارت تحصیلات عالی، مجهز به تجهیزات خاص برای تداوی و عمل بیماری های چشمی بوده و شب و روز برای شهروندان خدمت می کند. اطلاعات بیشتر در این ویدئو:

صحبت های داکتر نظر محمد عرفان رئیس ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصلات عالی، در رابطه به دستآورد های این ریاست.

شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل، بیش از 33 میلیون افغانی عواید جمعآوری نموده اند. جزیات بیشتر در این گزارش...

دستآورد های ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه را از زبان دکتور خلیل الرحمن رحمانی آمر ترجمه این ریاست می شنویم!

صحبت های مفتی عبدالروف فراهی رئیس نصاب تحصیلي وزارت تحصیلات عالی، در رابطه به دستآورد های این ریاست!

صحبت های کوتاه پوهندوی عبدالجبار څپاند پیرامون نصاب تحصیلی!

صحبت های پوهندوی محمد ولی حنیف رئیس نظارت و ارزیابی وزارت تحصیلات عالی، در رابطه به دستآورد های این ریاست

صحبت های الحاج مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیرامون دستآورد های یک ساله وزارت تحصیلات عالی بعد از فتح، در مرکز رسانه

سخنان مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد ایجاد پوهنځی شرعیات در 17 ولایت و اعلان منظوری 658 بست ثقافت اسلامی!

عرفان عباد رئیس دفتر مقام وزارت تحصیلات عالی، دستآورد های سالانه وزارت تحصیلات عالی را در مرکز رسانه ها، با مطبوعات شریک ساخت. معلومات بیشتر را در ویدیو دیده می توانید!

هموطنان عزیز! شما میتوانید دست آورد های یک ساله وزارت تحصیلات عالی را بعد از پیروزی ا.ا.ا در مستند ذیل مشاهده نمائید!

پیام یک تن از استادان که بعد از اتمام دوره تحصیلی در خارج از کشور دوباره به وطن برګشت نموده است!

وضاحت سخنګوی وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور

صحبت های پوهنوال داکتر اسد الله صمدی در مورد کنفرانس ملی بیماری های زونوز (بیماری های مشترک میان انسان ها و حیوانات) و چگونگی جلوگیری از مصاب شدن به آن!

Pagination