اعلان کاریابی 37 بست رتبه سوم و چهارم

Azizorayakhel.admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۶ - ۸:۰
ب

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش، ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی به تعداد (37) بست رتبه (3 و 4) ریاست های مرکزی و چهار پوهنتون مرکز خویش را  در معرض اعلان کارمندیابی  قرار میدهد، افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست های اعلان شده را (که در ضمیمه همین اطلاعیه درج است) از تاریخ  نشر اعلان برای مدت (10) روز کاری بدست آورده بعد از خانه پری، قبل از ختم اعلان به ایمیل آدرس rec.hr.mohe@gmail.com  ارسال نمایند، در صورت ضرورت به شماره (0202500302) تماس گرفته معلومات حاصل کنند.

نوت: فورم های درخواستی  به شکل حضوری (هارد)  پذیرفته نمی شود.

شماره  وزارت ریاست عنوان پست بست تعداد کد تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان
1 تحصیلات عالی ریاست تفتیش داخلی مفتش کشف بررسی تقلب 4 1 28-90-02-28 1398/12/5 1398/12/15
2 تحصیلات عالی ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه کارشناس تحقیق ( علوم اجتماعی) 4 1 28-90-07-۰۷ 1398/12/5 1398/12/15
3 تحصیلات عالی ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه كارشناس تالیف ( علوم طبیعی) 4 1 28-90-07-۰۹ 1398/12/5 1398/12/15
4 تحصیلات عالی ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه كارشناس ترجمه ( علوم طبیعی) 4 1 28-90-07-۱۲ 1398/12/5 1398/12/15
5 تحصیلات عالی ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه کارشناس ترجمه ( علوم اجتماعی) 4 1 28-90-07-۱۳ 1398/12/5 1398/12/15
6 تحصیلات عالی ریاست امور محصلان خصوصی آمریت دیتابیس  3 1 28-90-۱۱-17 1398/12/5 1398/12/15
7 تحصیلات عالی ریاست امور محصلان خصوصی کارشناس دیتابیس فارغان 4 1 28-90-۱۱-18 1398/12/5 1398/12/15
8 تحصیلات عالی ریاست امور محصلان خصوصی آمر امور فارغان  3 1 28-90-۱۱-21 1398/12/5 1398/12/15
9 تحصیلات عالی ریاست امور محصلان خصوصی کارشناس بررسی امور فارغان مرکز 4 1 28-90-۱۱-26 1398/12/5 1398/12/15
10 تحصیلات عالی ریاست امور محصلان خصوصی کارشناس بررسی امور فارغان ولایات 4 1 28-90-۱۱-31 1398/12/5 1398/12/15
11 تحصیلات عالی آمریت انسجام خدمات محصلان  آمریت انسجام خدمات محصلان  3 1 28-90-13-1 1398/12/5 1398/12/15
12 تحصیلات عالی آمریت انسجام خدمات محصلان  مدیر عمومی کلینیک مشاوره روانشناسی 4 1 28-90-13-7 1398/12/5 1398/12/15
13 تحصیلات عالی ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه خبر نگار 4 1 28-90-14-08 1398/12/5 1398/12/15
14 تحصیلات عالی ریاست تکنالوژی معلوماتی مدیر عمومی مانیتورینگ (نظارت) 4 1 ۲۸-۹۰-۱۵-۱۶ 1398/12/5 1398/12/15
15 تحصیلات عالی ریاست منابع بشری کارشناس تنظیم امور تمویل کننده گان HR 4 1 ۲۸-۹۰-۱۶-۰۶ 1398/12/5 1398/12/15
16 تحصیلات عالی ریاست منابع بشری کارشناس HRMIS (تشکیلات) 4 1 ۲۸-۹۰-۱۶-۰۹ 1398/12/5 1398/12/15
17 تحصیلات عالی ریاست منابع بشری کارشناس تحلیل و تصنیف وظایف 4 1 28-90-16-13 1398/12/5 1398/12/15
18 تحصیلات عالی ریاست منابع بشری مدیر عمومی حاضری الکترونیکی 4 1 ۲۸-۹۰-۱۶-۳۴ 1398/12/5 1398/12/15
19 تحصیلات عالی ریاست منابع بشری تسهیل کننده برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت 4 1 ۲۸-۹۰-۱۶-۴۳ 1398/12/5 1398/12/15
20 تحصیلات عالی ریاست تدارکات عضو مسلکی تدارکات ساختمانی 4 1 28-90-17-14 1398/12/5 1398/12/15
21 تحصیلات عالی ریاست تدارکات مدير عمومي پلان گذاري  4 1 28-90-17-17 1398/12/5 1398/12/15
22 تحصیلات عالی ریاست تدارکات عضو مسلکی اجناس و خدمات غیر مشورتی  4 1 28-90-17-23 1398/12/5 1398/12/15
23 تحصیلات عالی پوهنتون کابل مدیر عمومی مرکز رسانه ها (میدیا سنتر) 4 1 28-90-27-34 1398/12/5 1398/12/15
24 تحصیلات عالی پوهنتون کابل مدیر عمومی لیلیه نسوان  4 1 28-90-28-347 1398/12/5 1398/12/15
25 تحصیلات عالی پوهنتون کابل مدیریت عمومی خلاقیت و نو آوری 4 1 28-90-26-60 1398/12/5 1398/12/15
26 تحصیلات عالی پوهنتون علوم طبی کابل آمر مالی و اداری شفاخانه تدریسی علی آباد 3 1 28-90-66-04 1398/12/5 1398/12/15
27 تحصیلات عالی پوهنتون علوم طبی کابل آمر مالی و اداری انستیتوت امراض قلبی 3 1 28-90-68-66 1398/12/5 1398/12/15
28 تحصیلات عالی پوهنتون علوم طبی کابل آمر تکنالوژی معلوماتی 3 1 28-90-60-37 1398/12/5 1398/12/15
29 تحصیلات عالی پوهنتون علوم طبی کابل مدیر عمومی قرار داد ها 4 1 28-90-60-67 1398/12/5 1398/12/15
30 تحصیلات عالی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مدیر عمومی خلاقیت و نو آوری  4 1 28-90-91-10 1398/12/5 1398/12/15
31 تحصیلات عالی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مدیریت عمومی احصائیه و پلان 4 1 28-90-93-97 1398/12/5 1398/12/12
32 تحصیلات عالی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی هماهنگ کننده مرکز مشاوره 4 1 28-90-92-13 1398/12/5 1398/12/15
33 تحصیلات عالی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی روانشناس کلینیکی ذکور 4 1 28-90-92-14 1398/12/5 1398/12/15
34 تحصیلات عالی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی روانشناس کلینیکی اناث 4 1 28-90-92-15 1398/12/5 1398/12/15
35 تحصیلات عالی پوهنتون پولی تخنیک کابل آمر مالی و حسابی 3 1 28-90-76-15 1398/12/5 1398/12/15
36 تحصیلات عالی پوهنتون پولی تخنیک کابل مدیر عمومی ترانسپورت 4 1 28-90-76-66 1398/12/5 1398/12/15
37 تحصیلات عالی پوهنتون پولی تخنیک کابل مدیر عمومی خلاقیت و نوآوری (ابتکار)  4 1 28-90-74-20 1398/12/5 1398/12/15

 

لایحۀ وظایف و شرایط پذیرش

 

فورم کاریابی وزارت تحصیلات عالی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 


موضوع : پروژه تهیه و اعمار یک باب تشناب ریاست انکشاف برنامه های علمی: 
بدین وسیله به تاسی ازفقره )۲(ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۷ - ۷:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک وسایل لابراتواری پوهنحی طب ( . . .

بازگشت به اطلاعیه ها