اعلان بست های کادر علمی پوهنتون پول تخنیک کابل !

eshaq_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۸:۳۶
rere

Closing Date

پوهنتون پول تخنیک کابل برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی الکترومیخانیک:
ديپارتمنت لسان های خارجي (۵) بست 
متقاضيان از تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۳۰ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.