اعلان بست های کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد !

nasir_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ - ۴:۳۱
qkilhm

Closing Date

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد برای بار مجدد در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی: 
ديپارتمنت قضا وڅارنوالی (۴) بست.
ديپارتمنت  اداره و دیپلوماسی (۴) بست.
پوهنځی اقتصاد:
ديپارتمنت اداره و تجارت (۴) بست.
ديپارتمنت مدیریت محاسبه (۴) بست.
متقاضيان از تاریخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۲۴ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به مؤسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.