اعلان بست های کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدالله انصاری !

nasir_admin
شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ - ۴:۱۰
dssacw

Closing Date

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدالله انصاری برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی: 
ديپارتمنت قضا وڅارنوالی (۱) بست.
ديپارتمنت  روابط بین الملل (۱) بست.
پوهنځی کمپیوتر ساینس:
ديپارتمنت دیتابیس (۱) بست.
ديپارتمنت شبکه (۱) بست.
متقاضيان از تاریخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۱۵ / ۲ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به مؤسسه تحصیلات عالی مربوطه تسليم نمايند.