اعلان بست های کادر علمی پوهنتون بغلان !

nasir_admin
یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۲ - ۷:۱۸
51208874

Closing Date


پوهنتون بغلان برای بار اول در سال ۱۴۰۳هـ.ش در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی ضرورت دارد.

پوهنځی ادبیات وعلوم زراعتی ؛
•    ديپارتمنت انګلیسی (۱) بست.

پوهنځی انجنیری ؛
•    ديپارتمنت سیول (۱) بست.

پوهنځی اقتصاد ؛
•    ديپارتمنت تجارت و بانکداری (۱) بست.

داوطلبان می توانند به هدف ثبت نام به بست های کادر علمی یاد شده از تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۳ الی ۳۰/۱/۱۴۰۳هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۸:۴۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۸:۳۹
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی های . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۸:۳۸
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل، تجهیزات و مواد لابراتواری  پوهنحی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها