پروسه اخذ امتحان کانکور برنامه ماستری و دوکتورای پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان

Akmal_admin
s

اطلاعیه
پروسه اخذ امتحان کانکور برنامه ماستری و دوکتورای پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان

به اساس اعلانات قبلی مبنی برشروع ثبتنام و تکمیل فورم برنامه های ماستری (فقه وقانون، وسیاست شرعی و اقتصاد و بانکهداری اسلامی) و دکتورا (فقه وقانون، قضا و سیاست شرعی و امورمالی و بانکهداری اسلامی) پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان که شارت لیست آن نیزتکمیل گردیده وقراراسست عنقریب امتحان تحریری رشته های فوق الذکر ازطریق اداره ملی امتحانات اخذ گردد؛  متقاضیان محترم مطلع باشند.
•    منابع امتحانی دوکتورای قضا و سیاست شرعی 
•    منابع امتحانی دوکتورای فقه وقانون 
•    منابع امتحانی دوکتورای امورمالی و بانکهداری اسلامی
•    منابع امتحانی برنامه ماستری قانون وسیاست شرعی 
•    منابع امتحانی برنامه ماستری اقصادی وبانکهداری اسلامی 
•    منابع امتحانی برنامه ماستری فقه وقانون

https://bit.ly/3zmgiM3

https://bit.ly/3MAfTZ7

https://bit.ly/3mrFrx9 

https://bit.ly/3MoYy5u

https://bit.ly/3Ns654O

https://bit.ly/3aOS2Ib

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۵:۲۳
Background image

اطلاعیه کلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس رشته های انجنیری و زراعت پوهنتون های کشور!

لست اشتراک کننده گان اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی، وزارتخانه و ادارات دولتی در کلستر دور اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس رشته های انجنیری و زراعت پوهنتون های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۴:۲۳
Background image

اطلاعیه کلستر دورسوم (جلسه جمع بندی، تنظیم، صحافت و دیزاین نصاب تحصیلی پوهنحی های ژورنالیزم زبان و ادبیات،علوم اجتماعی ،زمین شناسی، محیط زیست و جیولوجی و معادن پوهنتون های کشور!

  لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی خصوصی و وزارتخانه درکلستر دورسوم (جلسه جمع بندی، تنظیم، صحافت ودیزاین) نصاب تحصیلی پوهنځی های ژورنالیزم زبان وادبیات، علوم اجتماعی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۶:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}درنظردارد، قرارداد پروژه خریداری کمپیوترو پرنتر های ریاست تخصصات جامعه . . .

بازگشت به اطلاعیه ها