پروسه اخذ امتحان کانکور برنامه ماستری و دوکتورای پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان

Akmal_admin
s

اطلاعیه
پروسه اخذ امتحان کانکور برنامه ماستری و دوکتورای پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان

به اساس اعلانات قبلی مبنی برشروع ثبتنام و تکمیل فورم برنامه های ماستری (فقه وقانون، وسیاست شرعی و اقتصاد و بانکهداری اسلامی) و دکتورا (فقه وقانون، قضا و سیاست شرعی و امورمالی و بانکهداری اسلامی) پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان که شارت لیست آن نیزتکمیل گردیده وقراراسست عنقریب امتحان تحریری رشته های فوق الذکر ازطریق اداره ملی امتحانات اخذ گردد؛  متقاضیان محترم مطلع باشند.
•    منابع امتحانی دوکتورای قضا و سیاست شرعی 
•    منابع امتحانی دوکتورای فقه وقانون 
•    منابع امتحانی دوکتورای امورمالی و بانکهداری اسلامی
•    منابع امتحانی برنامه ماستری قانون وسیاست شرعی 
•    منابع امتحانی برنامه ماستری اقصادی وبانکهداری اسلامی 
•    منابع امتحانی برنامه ماستری فقه وقانون

https://bit.ly/3zmgiM3

https://bit.ly/3MAfTZ7

https://bit.ly/3mrFrx9 

https://bit.ly/3MoYy5u

https://bit.ly/3Ns654O

https://bit.ly/3aOS2Ib

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۰:۵۶
Background image

از اینکه تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خرید و فروش گردیده

اطلاعیه!

از اینکه تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خرید و فروش گردیده و یاهم مؤسس آن فوت گردیده اما انتقال آن طبق ماده سی و یکم مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و لوایح مربوطه اصولا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۶:۳۶
Background image

پروسه اخذ امتحان کانکور برنامه ماستری و دوکتورای پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان

اطلاعیه
پروسه اخذ امتحان کانکور برنامه ماستری و دوکتورای پوهنځی شرعیات پوهنتون بین المللی افغان

به اساس اعلانات قبلی مبنی برشروع ثبتنام و تکمیل فورم برنامه های ماستری (فقه وقانون، . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۵ - ۱۱:۳۸
Background image

فشرده گزارش برنامه‌های تخصصات جامعه عبد الله بن مسعودِ ریاست عمومی تخصصات و جامعات دینی:

15جوزا1401 
فشرده گزارش برنامه‌های تخصصات جامعه عبد الله بن مسعودِ ریاست عمومی تخصصات و جامعات دینی:
این مرکز به اساس فرمان امیرالمؤمنین حضرت شیخ هبة الله "آخوندزاده"حفظه الله، جهت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها