متخصص انکولوژی شعاعی

Azizorayakhel.admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۴۶
ش

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:

متخصص انکولوژی شعاعی

بست:

3

وزارت یا اداره:

تحصیلات عالی

بخش مربوطه:

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا شفاخانه تدریسی علی آباد

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

6

گزارشده به:

آمر مرکز جامع امراض سرطانی

گزارش­گیر از:

پرسونل تحت اثر مطابق تشکیل

کد:

28-90-66-396   الی 28-90-66-401

تاریخ بازنگری:

 1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: عرضه خدمات با کیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ و میر سرطانها، ایجاد یک سیستم علمی و آموزشی برای بلند بردن ظرفیتها و بهبود کیفیت کاری عرضه خدمات صحی.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:  

 1. اجرای پروسیجرهای تخصص انکولوژی شعاعی، اجرای Treatment planning مریضان سرطانی؛
 2. اجرای CT Simulation و نظارت از آن؛
 3. اجرای Contouring، و اجرای Consultation با دیپارتمنت های مختلف و هدایت در مورد مراحل بعدی آن؛
 4. نظارت و ارزیابی از بخش های تحت اثر و تشویق نمودن دوکتوران سرویس های مربوطه؛
 5. تألیف و ترجمه آثار علمی جدید.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. ارائه مشوره و حل مشکلات سرویس مربوطه در تفاهم با آمر مرکز امراض سرطانی؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری پوهنتون؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. اشتراک در راپور، ویزت های صبحانه، ویزیت مریضان OPD  و IPD و تومور بورد؛
 2. تهیه تقسیم اوقات کاری برای دوکتوران سرویس مربوطه؛
 3. همکاری در کار های عملی محصلین و ستاژران به منظور ارتقای ظرفیت آنها؛
 4. سهمگیری در کنفرانس های علمی و آموزشی به منظور آموزش و آگاهی از میتود های جدید وتکنالوژی مدرن طبی؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل، تجربه کاری و مهارت ها): 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس (MD) در یکی از رشته های علوم صحی  و داشتن سند تخصص در بخش (رادیولوژی، رادیوتراپی، داخله عمومی و نسائی ولادی). به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، تحت شرایط ذیل:
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل یک سال برای متخصص بخش مربوطه؛
 • ویا (یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل پنج سال.
 1. مهارت ها:‌ تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی (تحریر وتکلم)با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده میتوانند. 

 رهنمود بست های تخصصی

فورم کاریابی

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies