اوپتومتریست

Azizorayakhel.admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۴
ش

Publish Date

Closing Date

عنوان وظيفه :      اوپتومتریست

وزارت/اداره :       تحصيلات عالی

موقعيت :             کابل

بخش :                پوهنتون طبی کابل – کلینیک تدریسی چشم

بست :                5 – دو بست

گزارشدهی به :      آمر کلینیک تدریسی چشم

گزارشگيری از :    ندارد

کود :                  )                              )

هدف وظیف:

بررسی، تشخیص و انجام معاینات اپتومتریک، شناسایی اختلالات بینایی و تجویز راه حل.

....................................................................................................................................

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان  اداره جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2. بررسی نارسایی های بینایی در بزرگ سالان و کودکان و انجام اقدامات در پیش گیری و درمان آن.
 3. تجویز عینک و ادویه برای رفع عیوب انکساری مانند (نزدیک بينی، دوربينی، آستيگماتيسم، پيرچشمی)
 4. بررسی و تشخيص نارسایي های اختلاف دید دو چشمی یا ضعف تطابق یاتقارب و درمان غير ادویه.
 5. انجام تستهای تشخيصی بيماریهای بخش قدامی چشم از قبيل گلوکوم و کاتاراکت و تشخيص اختلالات حرکتی چشم.
 6.  تمرینات ارتوپتيک جهت درمان غير جراحی اختلالات حرکتی چشم –اندازه گيری ميدان بينایی ( پریمتری).
 7. ارزیابی دید رنگ و بعد، انجام تستها ی ویژه مانند پاکيمتری، سونوگرافی و آمبليوپ تراپی.
 8. تصویر برداری چشم مانند ارب اسکن، تو پوگرافی، پنتاکم، پاکیمتری.
 9. تجویز لنزهای تماسی پس از مشوره داکتر اپتومتری.
 10. تداوی و بررسیهای غیر دارویی و غیر جراحی فیکسیشن های غیر طبیعی، آمبلیوپی.
 11. تمرینات ویژه جهت ارتقای مهارت های بینایی برای کارمندان و ورزشکاران.
 12. انجام معاینات اپتومتریک و ارائه گزارش از حیطه خدمات مربوطه.
 13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود.         

......................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در مواد (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

          1. درجه تحصیل

 حد اقل  فارغ انستیتوت علوم صحی در بخش چشم  به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

حد اقل یک سال مرتبط به وظيفه.

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 مفاهمه مدیریت و پلانگذاری، اسناد امور اداری استفاده از برنامه های کمپیوتر و انترنیت و آشنایی به لسان انگلیسی

رهنمود بست های تخصصی

فورم کاریابی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies