اعلان (7) بست مسلکی و خدماتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"

Akmal_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۹:۲۹
(7) بست مسلکی و خدماتی پوهنتون علوم طبی کابل "ابو علی ابن سینا"

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش، آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا"  به تعداد (۷)  در معرض اعلان قرار میدهد. 

فورم ۷ بست

افراد و اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی بست های تخصصی و خدماتی فوق الذکر را  از تاریخ  نشر اعلان  برای مدت (10) روز کاری از طریق آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل" ابوعلی ابن سینا"و یا ویب سایت های ذیل دریافت نمایند.

1. www.kums.edu.af

2. www.mohe.gov.af

3. www.iarcsc.gov.af

متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را مطابق رهنمود تسلیم دهی، خانه پری نموده همراه با اسناد مورد تقاضا قبل از ختم اعلان به شعبه مربوط و یا ایمیل آدرس kmu.hr22@gmail.com ارسال نمایند.

شماره تماس جهت معلومات بیشتر (۰۷۴۷۶۸۶۷۶۴)

1-فورمش            2-لایحه وظایف                 3-رهنمود اعلان بست

Related VacanciesShow all

Back to vacancies