اعلان 13 بست 4 و 5 پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

baqir_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۱:۱۸
ل

Publish Date

Closing Date

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا به تعداد 13 بست‌ های مسلکی خویش را به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان رقابت آزاد گذاشته است.

داوطلبان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از طریق ویب سایت های www.mohe.gov.afwww.iarcsc.gov.afwww.kums.edu.af دریافت نموده و بعد از خانه پری دقیق و ضمایم اسناد مورد نظر در فارمت PDF از تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ الی ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ طبق هدایات به گونه آنلاین به ایمیل آدرس www.kmu.hr22@gmail.com ارسال نمایند.

شماره جدول و نام بست لایحه وظایف
1 جدول بست دانلود
2 فارمسست دانلود
3 سرپرستار داخله دانلود
4 سرپرستار ICU دانلود
5 آمریت تحقیقات علمی دانلود 
6 نرس داخله دانلود
7 نرس جراحی دانلود
8 نرس سرویس عاجل دانلود
9 رهنمود اعلان بست های تخصصی دانلود
10 فورم کاریابی دانلود

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies