اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به آغاز سال تحصیلی 1400 در نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی ولایات گرمسیر کشور

baqir_admin
ل

بازنگری تقویم آکادمیک نهادهای دولتی و خصوصی ولایات گرم سیر کشور در سال ۱۴۰۰ به اساس تقاضای مکرر محصلان و ارسال طرح های کتبی از جانب نهاد های تحصیلات عالی ولايت هاي گرم سیر کشور مبنی بر شروع سمستر سال تحصیلی 1400، شورای معینیت امور محصلان در جلسه مورخ 18 ثور 1400 در مورد بازنگری مجدد تقویم اکادمیک نهاد های تحصیلات عالی ولايت هاي گرمسیر کشور روی دو گزینه ذیل چنین فیصله نموده است:

گزینه اول:

آن تعداد از نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ولایات گرمسیر کشور که با ارایه پیشنهادات شان خواهش شروع دروس به تاریخ 20 ثور 1400 را نموده اند در صورت تکمیل شرایط ذیل می توانند اقدام به شروع سمستر به تاریخ متذکره نمایند:

رعایت ماده 13 مقرره آموزشی لیسانس و تکمیل 16 هفته درسی به طور حضوری؛

رعایت تمام معیار های کیفی در برگزاری دروس به طور حضوری؛

تهیه امکانات و سهولت های لازم برای محصلان با در نظرداشت شرایط اقلیمی ولايت هاي گرمسیر مبنی بر عدم برگزاری صنف ها در ایام گرمای تابستان ونبود امکانات در این پوهنتون ها؛

رعایت تدابیر لازم پیشگرانه جهت جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا؛

تأمین سهولت های لازم با در نظرداشت مشکلات محصلان پوهنتون های دولتی و خصوصی شامل لیلیه ها و اتاق های شخصي خارج از لیلیه پوهنتون دولتی در قسمت نبود امکانات در شرایط جوی متفاوت آن ولايت ها؛

ارایه تقویم اکادمیک واضح برای سال تحصیلی 1400 آن نهاد تحصیلی به تفکیک شروع و ختم سمسترها از طریق شورای علمی آن نهاد تحصیلی جهت برگزاری صنوف حضوری با پذیرش مسئوولیت های اکادمیک واداری بعدی؛

گزینه دوم:

آن تعداد از نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی که نمی توانند تسهیلات لازم مندرج فیصله نمبر اول این طرح را به نسبت شرایط اقلیمی آن ولایت فراهم و تنظیم نمایند، مکلف به تطبیق تقویم اکادمیک طبق فیصله مورخ 11/2/1400 شورای رهبری بر مبنای ماده سیزدهم مقرره آموزشی دوره لیسانس می باشند.

یاد داشت:

1. قابل ذکر است که تمام نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی ولایات سردسیر کشور مکلف به تطبیق فیصله مورخ 6 ثور 1400 شورای معینیت امور محصلان و فیصله 11 ثور 1400 شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی در مورد تقویم اکادمیک در روشنی ماده سیزدهم مقرره آموزشی در قسمت تکمیل دروس حضوری نهاد های تحصیلی می باشند. جزئیات چگونگی تطبیق اکادمیک خصوصاً در سمستر خزانی بنابر محدودیت های بودجوی و اقلیمی به طور رسمي ارسال می گردد.

2. به منظور انسجام، هماهنگی و ایجاد یک نظم واحد در سطح تحصیلات عالی کشور هیچ نهاد تحصیلات عالی( خصوصی و دولتی) بر مبنای بند سوم ماده 13 مقرره آموزشی لیسانس اجازه ندارد تا به طور خودسرانه در سال تحصیلی 1400 تقویم اکادمیک متفاوت از گزینه های فوق را تنظیم نماید.

3. ریاست محترم ارزیابی امور اکادمیک از تطبیق فیصله های فوق نظارت نموده و به طور دوامدار گزارش خویش را به شورای معینیت امور محصلان و شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی ارایه مي نمايد.

وزارت تحصیلات عالی

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۳۷
Background image

اطلاعیه امتحان بورس تحصیلی کشور قزاقستان در مقطع لیسانس

به تعقیب اطلاعیه قبلی نگاشته می شود که کشور قزاقستان از اعطای 16 سیت بورسیه تحصیلی در رشته های "انجنیری سیول، جیولوجی، زراعت و اقتصاد" خبر داده است بورسیه مذکور طبق هدایت مقام محترم . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۹:۲۱
Background image

اطلاعیه ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع اعضای محترم کلستر دور دوم رشته طب معالجوی که قرار بود جلسات شان از تاریخ 9 الی 13 جوزای سال جاری دایر گردد، رسانیده می شود که به نسبت افزایش روز افزون واقعات مثبت مبتلایان به . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۹:۱۷
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

در پی افزایش روز افزون واقعات مثبت مبتلایان به ویروس کرونا و تجویز وزارت محترم صحت عامه جهت جلوگیری از گسترش این ویروس در رابطه به رخصتی دوهفته یی مراکز تعلیمی و تحصیلی در 16 ولایت کشور . . .

بازگشت به اطلاعیه ها