اطلاعیه ریاست انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی

baqir_admin
ل

به تعقیب کلستر دور اول رشته های تعلیم و تربیه پوهنتون های کشور قرار است کلستر دور دوم ده دیپارتمنت تعلیم و تربیه شامل ( فقه و عقیده، تفسیر و حدیث، مدیریت آموزشی، مشاوره، روانشناسی عمومی، تعلیم و تربیه قبل از مکتب و ابتدائیه، روانشناسی و تعلیم و تربیه عقب مانده های ذهنی، روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان، روانشناسی و تعلیم و تربیه ناشنوایان و تعلیم و تربیه عمومی) با حضور داشت روئسای پوهنځی ها، آ»رین دیپارتمنت ها و تعدادی از اساتید مربوطه پوهنتون های دولتی  خصوصی کشور به شمول نمایندگان وزارت ها و ارگان های ذیربط به مدت پنج روز از تاریخ 9 الی 13 برج قوس سال جاری از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر در تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی دایر گردد.

بناً از ریاست های محترم پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی احترامانه تقاضا می گردد تا روئسای پوهنځی، دیپارتمنت و یک تعداد استادان به نمایندگی از پوهنځی که در کلستر دور قبلی حضور داشتند مطابق لست ضمیمه  جهت حضور درکلستر رشته های ذکر شده معرفی نمایند، تا به وقت معینه حضور به هم رسانند.

در صورت ضرورت به شماره (0202514109) آمریت نصاب تحصیلی و ایمیل آدرس:  dapd.mohe@gmail.com  تماس حاصل نمائید.

لست

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه تبدیلی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

تبدیلی محصلان از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی مطابق به مقرره آموزشی دوره لیسانس و فیصله مورخ ۸/۹/۱۳۹۹ شورای معینیت محترم امور محصلان تحت شرایط ذیل صورت گرفت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۸:۵۰
Background image

اطلاعیه تبدیلی پوهنتون های دولتی وزارت تحصیلات عالی

مطابق به مقرره آموزش دوره لیسانس و فیصله مورخ 18/9/1399 شورای معینیت امور محصلان تبدیلی های محصلان تحت شرایط ذیل صورت می گیرد:  

1- تبدیلی طبقه اناث به اساس موافقه هر دو نهاد تحصیلی و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۸:۲۹
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع آنعده از فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات ازبیکی که قبلا اسناد ایشان از طریق پوهنتون علی شیر نوایی کشور ازبیکستان طی مراحل شده و یکتعداد آنها جهت تاییدی اسناد خویش به وزارت . . .

بازگشت به اطلاعیه ها