اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
fdgdfgdfd


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری پوهنحی های( ساینس هرات ، تعلیم و تربیه هرات ، تعلیم و تربیه فراه و تعلیم وتربیه نیمروز ) شامل چهار لات، لات سوم و چهارم ( تعلیم و تربیه فراه و تعلیم و تربیه نیمروز)   تحت شماره داوطلبی (MOHE/1402/NCB/G-75) را  با شرکت محترم خدمات لوژستیکی حضرت زاده دارنده جواز شماره (73455) آدرس چهار راهی دهبوری ، مرکز کابل ، کابل ، لات سوم تعلیم و تربیه فراه به قیمت مجموعی مبلغ (5029240) پنج میلیون بیست نه هزارو دوصدو چهل افغانی و لات چهارم تعلیم و تربیه نیمروز به قیمت مجموعی ( 3713657.46 ) سه میلیون هفت لک سیزده هزارو ششصدو پنجاه و هفت اعشاریه چهل و شش افغانی که قیمت مجموعی لات سوم و چهارم به قیمت مجموعی ( 8742897.46 )هشت میلیون هفتصد و چهل دو هزارو هشتصدو نود و هفت اعشاریه چهل و شش افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 


موضوع : پروژه تهیه و اعمار یک باب تشناب ریاست انکشاف برنامه های علمی: 
بدین وسیله به تاسی ازفقره )۲(ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۷ - ۷:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک وسایل لابراتواری پوهنحی طب ( . . .

بازگشت به اطلاعیه ها