اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
fggdf

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه خریداری سیستم سرور و استوریج سرور برای ریاست امور محصلان خصوصی را با شرکت خدمات لوژستیکی عمرا انوری دارنده جواز نمبر (59282) و با داشتن محل اصلی جای ریس دارلامان ، مرکز کابل، کابل،  به قیمت مجموعی (2,801,732.25) دو میلیون و هشتصدو یک هزارو هفتصدو سی و دو اعشاریه بیست و پنج افغانی تحت شماره داوطلبی MOHE/1401/G-020 اعطاء نمایـــد.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات واقع کارته چهار، وزارت تحصیلات عالی، جوار پوهنتون کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.