اعلان بست های کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل !

eshaq_admin
اثنين, فبراير 12 2024 10:42 صباحا
tgerfe

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای بار مجدد در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ساختمانی:
ديپارتمنت مهندسی (۱) بست.

پوهنځی انجنیری آب ومحیط زیست:
ديپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ (۱) بست.

  تقاضيان از تاریخ  ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ الی ۷/۱۲/۱۴۰۲هـ ش درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.