اعلان بست های کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل !

eshaq_admin
Mon, Feb 12 2024 10:42 AM
tgerfe

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای بار مجدد در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی ساختمانی:
ديپارتمنت مهندسی (۱) بست.

پوهنځی انجنیری آب ومحیط زیست:
ديپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ (۱) بست.

  تقاضيان از تاریخ  ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ الی ۷/۱۲/۱۴۰۲هـ ش درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements