اعلان بست های کادری علمی پوهنتون هرات !

ameen_admin
سبت, فبراير 24 2024 10:47 صباحا
kjdshkjfsdjkfs

Closing Date


پوهنتون هرات برای بار دوم و چهارم در سال ۱۴۰۲هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی ضرورت دارد.

پوهنځی زراعت ؛
•    ديپارتمنت  علوم حیوانی(۱) بست. برای بار دوم.

پوهنځی علوم اجتماعی ؛
•    ديپارتمنت  سیاحت و باستان شناسی (۳) بست. برای بار دوم.

پوهنځی هنرهای زیبا ؛
•    ديپارتمنت  مینیاتوری (۱) بست. برای بار چهارم است.

داوطلبان می توانند به هدف  ثبت نام به بست های کادری علمی یاد شده از تاریخ ۶/۱۲/۱۴۰۲ الی ۲۰/۱۲/۱۴۰۲هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.