اعلان بست های کادری علمی پوهنتون خصوصی غالب (ولایت هرات) !

ameen_admin
ثلاثاء, فبراير 13 2024 7:07 صباحا
isddkjfskdjkfds

Closing Date


پوهنتون خصوصی غالب برای بار اول در سال ۱۴۰۲ هـ ش در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادرهای علمی جديد ضرورت دارد. 

پوهنځی کمپیوترساینس:
ديپارتمنت نرم افزار  (۱) بست. 

پوهنځی اقتصاد:
ديپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات (۲) بست. 

پوهنځی طب دندان:
ديپارتمنت طب دندان (۴) بست. 

پوهنځی طب معالجوی:
ديپارتمنت معالجوی (۲) بست. 

  تقاضيان از تاریخ  ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ الی ۲۴/۱۲/۱۴۰۲هـ ش درخواستي شموليت در کادرهای علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.