اعلان کاریابی

eshaq_admin
سبت, سبتمبر 16 2023 8:11 صباحا
uytyty

Publish Date

Closing Date

 

پوهنتون کابل ۱۷ بست اداری رتبه (۳-۴-۵- و۶) خویش را به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان میتوانند فورمه های درخواستی بست های مورد نظر شان را ازتاریخ ۲۵/۶/۱۴۰۲  الی ۵/۷/۱۴۰۲ از آمریت منابع بشری پوهنتون کابل اخذ و بعدازخانه پوری دوباره به آمریت منابع بشری پوهنتون متذکره تسلیم نمایند.