اعلان بست های کادری علمی پوهنتون تخنیکی غزنی!

ameen_admin
أربعاء, يناير 25 2023 11:02 صباحا
ssddssddsd

Closing Date

 پوهنتون تخنیکی غزنی برای بار مجدد درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور،ماستر و لیسانس به کادر های علمی جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: جیولوجی و معادن 
ديپارتمنت: ثقافت اسلامی (۷) بست .
متقاضيان از تاریخ ۳/۷/۱۴۴۴ الی ۱۲/۷/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپی تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.