وزارت تحصيلات عالي افغانستان

10 ميزان 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست عمومي امتحانات کانکور وزارت تحصيلات عالي: نتايج امتحان کانکور شبانه مرکز و ولايات سال 1393 را مي توانيد از مينو امتحانات کانکور از قسمت امتحان کانکور شبانه در يافت نماييد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com