وزارت تحصیلات عالی افغانستان

لطفآ نظریات وپیشنهادات تانرا به منظور بهبود این وب سایت,با گزینش بالای لینک متذکره با ما شریک سازید


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشورقبرس

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور سیالستی سریلانکا

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور آذربایجان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموربورسیه ماستری کشور قزاقستان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه ماستری کشور آذربایجان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور دوکتورا آذربایجان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

ادامه