وزارت تحصيلات عالي افغانستان

28 حمل 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد اعلان نتايج کانکور سال 1393 به اطلاع تمام شاملان کانکور سال 1392- 1393 رسانيده مي شود که امتحانات کانکور از ماه قوس سال جاري آغاز و الي 21 حوت سال 1392 خاتمه يافت. با آنکه تلاش ها براي اعلان نتايج هر چه زود تر شاملان کانکور و در انتظار قرار ندادن آنان به شدت ادامه دارد؛ اما از اينکه در اين پروسه مجموعاً بيشتر از 261 هزار تن شامل اند، مراحل چک، تطبيق و سکورينگ آن نيز زمانگير است. بدينوسيله به اطلاع تمام شاملان کانکور سال 1392 - 1393 رسانيده مي شود که با ختم مراحل ياد شده، نتايج امتحانات از طريق وب سايت وزارت تحصيلات عالي، اعلان مي گردد. لهذا تقاضا مي گردد تا در ايام رسمي مزاحم کارمندان رياست امتحانات و ساير ادارات وزارت تحصيلات عالي نگرديد. بناءً شاملان کانکور سال 1392-1393 مطلع باشند با نهايت تأسف اطلاع حاصل شد که فرزند صديق و برومند، مجاهد نستوه و سياستمدار مردم دوست کشور داعي اجل را لبيک گفته و به لقا حق پيوست. انالله و انا اليه راجعون مارشال محمد قسيم فهيم از زمره فرزندان نيک، شجاع و آزاديخواه اين سرزمين بود که عمرش را وقف آزادي، عزت و ترقي مردمش کرد. مارشال محمد قسيم فهيم نه تنها در جريان جهاد و مقاومت از خود راد مردي هاي زيادي نشان داده و براي رفاه مردم خويش مردانه و دليرانه رزميد، بلکه با آغاز مرحله جديد همواره در راستاي وحدت ملي، اتفاق و همگرايي ميان اقوام مختلف کشور از هيچ نوع سعي و تلاش دريغ نکرد. روانشاد محمد قسيم فهيم حامي رشد علم و دانش در کشور بوده و با تمام قوت براي ايجاد زمينه هاي بهتر تحصيل براي مردم؛ بخصوص نسل جوان کشور تلاش کرد، وي پس از آنکه به اساس قانون تحصيلات عالي در راس شوراي عالي تحصيلات عالي افغانستان قرار گرفت، همواره کوشيد تا در حل مشکلات فرا راه تحصيلات عالي کشور رهنما و رهبر دلسوز باشد. هيئت رهبري وزارت تحصيلات عالي به نماينده گي از اساتيد، محصلان و منسوبين نهاد هاي تحصيلات عالي دولتي و خصوصي کشور، وفات مارشال محمد قسيم فهيم را يک ضايعه جبران ناپذير براي افغانستان و جامعه اکادميک دانسته و براي کافه ملت افغانستان به ويژه خانواده روانشاد مارشال محمد قسيم فهيم تسليت عرض نموده، براي مرحومي جنت فردوس از بارگاه ايزد لايزال استدعا مي نمايد.

Copyright© 2013 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com