اعلان بست های کادر علمی تعلیم و تربیه کابل!

nasir_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۶ - ۱۱:۱۷
sfdvgcxvdb

Closing Date

پوهنتون تعلیم و تربیه برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی روان شناسی:
ديپارتمنت روان شناسی عمومی (۲) بست برای ذکور.
پوهنځی روان شناسی:
ديپارتمنت  مشاوره (۱) بست برای ذکور.
پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی: 
ديپارتمنت  تعلیم وتربیه عمومی (۲) بست برای ذکور.
پوهنځی زبان و ادبیات:  
ديپارتمنت دری (۱) بست برای اناث.
پوهنځی تعلیم و تربیه:  
ديپارتمنت  پشتو(مربوط مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر)(۱) بست برای ذکور.
متقاضيان از تاریخ ۹ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق الی ۲۰ / ۱ / ۱۴۴۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.