بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت( شهر مزار شریف و شعبه تخار)

baqir_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۲:۱۷
ل

Publish Date

Closing Date

Form
1 + 6 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

 موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت در سال ۱۴۰۰ برای بار اول در رشته های ذیل به سویه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمی ضرورت دارد.

 پوهنحی:  انجنیری

 •  دیپارتمنت – سیول                                                           چهار بست                               

پوهنحی:  اقتصاد

دیپارتمنت  - اداره وتجارت                                                       شش بست              

پوهنحی:  حقوق

 • دیپارتمنت  - قضا وځارنوالی                                             هفت بست
 • دیپارتمنت  - اداره ودیپلوماسی                                        هفت بست

پوهنحی  تعلیم و تربیه

 • دیپارتمنت  - ادبیات پشتو                                               پنح بست
 • دیپارتمنت  - ادبیات دری                                                پنح بست
 • دیپارتمنت  - ادبیات انگلیسی                                          پنح بست
 • دیپارتمنت  - بیولوژی                                                      پنح بست
 • دیپارتمنت  - کیمیا                                                          پنح بست
 • دیپارتمنت  - فزیک                                                          سه بست
 • دیپارتمنت  - ریاضی                                                        شش بست
 • دیپارتمنت  - علوم وفرهنگ اسلامی                                  پنح بست
 • دیپارتمنت  - ادبیات اوزبکی                                            دو بست              

متقاضیان از تاریخ  ۹ حوت ۱۳۹۹ الی ۳۰ حوت ۱۳۹۹درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت و کاپی تذکره تابعیت به موسسه مربوطه تسلیم نمایند.