You are here

بورسیه های تحصیلی

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در مورد بورس ماستری کشور برونای دارالسلام

سند/برنامه تحصیلی: ماستری/ماستر
موعد مقرر: 29 دلو, 1397

کشور سلطنتی برونای دارالسلام  (UBD)، پوهنتون اسلامی سلطان شریفی علی (UNISSA)، برونای

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور برونای در مقاطع مختلف از جمله لیسانس

سند/برنامه تحصیلی: لیسانس
موعد مقرر: 28 دلو, 1397

سفارت محترم کشور سلطنتی برونای دارالسلام (UBD)، پوهنتون اسلامی سلطان شریفی علی (UNISSA)، برونای تکنالوژی (UTB) و دانشگاه پولی تخنیک (PB) کشور سلطنتی برونای از راه اندازی پروگرام اسکالرش

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور رومانیا در مقطع لیسانس

سند/برنامه تحصیلی: لیسانس
موعد مقرر: 22 دلو, 1397

کشور رومانیا از اعطای بورسیه تحصیلی در مقاطع مختلف از جمله لیسانس خبر داده است بناً به اطلاع آنعده از کاندیدان بورسیه های گروپی و آنعده اشخاصیکه فارغ صنوف دوازدهم سال های 1395-1397 بوده و فیصدی نمرات سه س

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در مورد بورس های ماستری کشور رومانیا

سند/برنامه تحصیلی: ماستری/ماستر
موعد مقرر: 17 دلو, 1397

سفارت جمهوری رومانیا مقیم پاریس طی یاد داشت مورخ ۲۲ جنوری ۲۰۱۹ عنوانی نمایندگی های سیاسی کشور های غیر عضو اتحادیه اروپا مقیم فرانسه، از اهدای ۸۵ سیت بورس تحصیلی کشور رومانیا برای سال ها

اطلاعیه بورسیه تحصیلی مقطع لیسانس کشورهندوستان

سند/برنامه تحصیلی: لیسانس
موعد مقرر: 14 دلو, 1397

کشور هندوستان از اعطای 20 سیت بورسیه تحصیلی مقطع لیسانس در کالج گورونانک (GINT- Hyderabad) وابسته به پوهنتون (Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad) واقع در شهر حیدر آباد

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنطیم بورس ها

سند/برنامه تحصیلی: لیسانس
موعد مقرر: 10 دلو, 1397

(پوهنتون آسیایی برای زنان کشور بنگله دیش از اعطای 50 سیت بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس در رشته های ذیل برای طبقه اناث خبر داده است:

Pages