You are here

پروژه ها

پروژه ترمیم کودکستان در پوهنتون تخار

16 May, 2018

 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون تخار اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه  یا

پروژه ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون بلخ

16 May, 2018

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون بلخ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه  یا

پروژه ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون بامیان

16 May, 2018

 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون بامیان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز

پروژه ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون جوزجان

16 May, 2018

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی باز پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون جوزجان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

17 Apr, 2018

به تاسی ازفقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب غیر مطبوع ومواد تنظیفاتی مورد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

17 Apr, 2018

   به تاسی ازفقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات

اعلان داوطلبی

16 Apr, 2018

 

 ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی باز پروژه (8 قلم البسه باب) ضرورت کلینک ها وشفاخانه های تدریسی آن اشتراک

دعوت به داوطلبی

28 Mar, 2018

 

شماره

دعوت به داوطلبی

28 Mar, 2018

شماره

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1397 شامل دو لات

26 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1397 شامل دو لات

26 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1397

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز وزارت شامل چهار لات

26 Feb, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری

دعوت به دواطلبی

24 Feb, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 41 قلم قرطاسیه باب و 14 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز وزارت شامل چهار لات

14 Feb, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و خریداری البسه و بوت مورد ضرورت کارکنان خدماتی

12 Feb, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری البسه و بوت مورد ضرورت کارکنان خدماتی  را تحت شماره

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه غیر مطبوع و مواد تنظیفاتی.

12 Feb, 2018

عنوان پروژه : تهیه و تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی؛

شماره داوطلبی: MOHE/97/NCB/G-011

تصحیح اطلاعیه قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25 لات

11 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و

تصحیح اطلاعیه تصمیم قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25 لات

11 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی شامل چهار لات

11 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قراداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل (دیزل«L-02-62» و پطرول «A-92»)، گازمایع و شش قلم روغنیات ضرورت ادارات مربوط وزارت تحصیلات عالی

05 Feb, 2018

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت تحصیلات عالی} درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات موردضرورت ماشین آلات ریاست عمومی امتحانات کانکور

05 Feb, 2018

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت تحصیلات عالی} درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات موردضرورت ماشین آلات ریاست عمومی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وخریداری (۴۴) قطعه تکت طیاره

04 Feb, 2018

عنوان :پروژه تهیه وخریداری (۴۴) قطعه تکت طیاره.

شماره دعوت به دواطلبی MOHE/186NCB/Re-BID

Pages