You are here

پروژه ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

18 Feb, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB/G-1437 را به شرکت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

13 Feb, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs))

25 Jan, 2017

بدینوسیله به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی پروژه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) در نظر دارد، قرارداداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation “TPV” of Disbursement Link Indicators “DLIs”) را به

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی

23 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداداعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی راتحت شماره داوطلبی(MOHE/177/NCB) با شرکت ساختمانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز وزارت، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، شفاخانه امراض قلبی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربا

22 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار

10 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهاررا به شرکت ساختمانی و تولید

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

04 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر، تحت شماره

پروژه تهیه وتدارک گاز آکسیجن وگازکاربن دای اکساید مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آبا دومیوند پوهنتون طبی کابل

21 Dec, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، پروژه تهیه وتدارک گاز آکسیجن وگازکاربن دای اکساید مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آبا دومیوند

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه کرایه گیری 48 عراده وسایط نقلیه (کاستر، 303 و آستانه)

18 Dec, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، پروژه کرایه گیری 48 عراده وسایط نقلیه (کاستر، 303 و آستانه) جهت انتقال کارمندان وزارت تحصیلات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

28 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی خویش را تحت

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادترمیم تشناب های عصری پوهنتون تخار

26 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداد ترمیم تشناب های عصری پوهنتون تخارراتحت شماره داوطلبی(MOHE/168/NCB) با شرکت ساختمانی طارق

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارمرکز تحقیقات پوهنتون کندهار

26 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداداعمارمرکز تحقیقات پوهنتون کندهار راتحت شماره داوطلبی(MOHE/171/NCB) با شرکت ساختمانی لعل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر سرویس نسایی ولادی شفاخانه پوهنځی طب پوهنتون ولایت ننگرهار

22 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر سرویس نسایی ولادی شفاخانه پوهنځی طب پوهنتون ولایت ننگرهار را به شرکت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه سمت شرقی وزارت تحصیلات عالی

22 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطه سمت شرقی وزارت تحصیلات عالی را به شرکت ساختمانی ذبیح الله احمدی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مرکز تحقیقات پوهنتون کابل

22 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداداد پروژه اعمار مرکز تحقیقات پوهنتون کابل را به شرکت ساختمانی نالج دارنده جواز شماره D-

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون ولایت بدخشان

22 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداداد پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون ولایت بدخشان را به شرکت ساختمانی کوه زر دارنده جواز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کودکستان وزارت تحصیلات عالی

22 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر کودکستان وزارت تحصیلات عالی را به شرکت ساختمانی حنین دارنده جواز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیم تشناب های پوهنتون پروان

16 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قراردادترمیم تشناب های پوهنتون پروان راتحت شماره داوطلبی(MOHE/167/NCB) با شرکت ساختمانی طارق جلیل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت سرپل

16 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت سرپل را به شرکت ساختمانی فیضی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارتشناب های پوهنتون جوزجان

12 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداداعمارتشناب های پوهنتون جوزجان راتحت شماره داوطلبی(MOHE/166/NCB) با شرکت ساختمانی ستاری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی

30 Oct, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ولایت دایکندی تحت نمبر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد آی سی تی سنتر پوهنتون فاریاب

30 Oct, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه ایجاد آی سی تی سنتر پوهنتون فاریاب شماره داوطلبیNPA/MoHE/95/NCB/G-1298 را با

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تعمیر لیلیه پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست

23 Oct, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداداد پروژه اعمار تعمیر لیلیه پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست را به شرکت ساختمانی سمبروس

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیرلابراتوار مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر

11 Oct, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداداد پروژه اعمارتعمیرلابراتوار مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر را به شرکت ساختمانی حنین دارنده

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیرسالون طعام خانه و آشپزخانه لیلیه نسوان سیدجمال الدین کنر

04 Oct, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیرسالون طعام خانه و آشپزخانه لیلیه نسوان سیدجمال الدین کنر را به شرکت

Pages