You are here

پروژه ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs))

07 May, 2017

بدینوسیله به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی پروژه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) در نظر دارد، قرارداداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation “TPV” of Disbursement Link

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار تحت شماره

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB/G-

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز به اساس

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب

07 May, 2017

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب مورد ضرورت دفاتراداری خویش

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست شامل دو لات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز را به

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان خویش را

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  تحصیلات عالی  در نظر دارد، قرارداد پروژه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی

07 May, 2017

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه ایجاد (آی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون

07 May, 2017

عنوان: تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون شماره دعوتنامه داوطلبی: Re – MoHE/186/NCB وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی

30 Apr, 2017

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی شامل دو لات تحت شماره داوطلبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

26 Apr, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

25 Apr, 2017

اطلاعیه دعوت به داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) پوهنتون طبی کابل

16 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) ضرورت کلینک ها وشفاخانه های

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

13 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز 15 قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را از تاریخ

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

13 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز 15 قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را از تاریخ

اطلاعیه دعوت به داوطلبی لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری پوهنتون طبی کابل

13 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری) ضرورت پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

05 Apr, 2017

عنوان پروژه :تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی نمبر تشخیصیه: MOHE/186/NCB نوع بودجه :انکشافی وزارت تحصیلات عالی به نمایندگی ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های

26 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز را به اساس قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان

26 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان خویش را تحت شماره داوطلبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری

05 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز به اساس قرارداد چهارچوبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب

05 Mar, 2017

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب مورد ضرورت دفاتراداری خویش را دارای

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

05 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست شامل دو لات تحت ریفرینس نمبر

Pages