You are here

پروژه ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی

30 Apr, 2017

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون غزنی شامل دو لات تحت شماره داوطلبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

26 Apr, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه های ترمیم کودکستان پوهنتون طبی و ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار کتابخانه بدخشان

25 Apr, 2017

اطلاعیه دعوت به داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) پوهنتون طبی کابل

16 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) ضرورت کلینک ها وشفاخانه های

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

13 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز 15 قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را از تاریخ

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

13 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز 15 قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را از تاریخ

اطلاعیه دعوت به داوطلبی لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری پوهنتون طبی کابل

13 Apr, 2017

ریاست پوهنتون طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری) ضرورت پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

05 Apr, 2017

عنوان پروژه :تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی نمبر تشخیصیه: MOHE/186/NCB نوع بودجه :انکشافی وزارت تحصیلات عالی به نمایندگی ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های

26 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز را به اساس قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان

26 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 25 عراده وسایط ملی بس جهت انتقال محصلین نسوان خویش را تحت شماره داوطلبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری

05 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز به اساس قرارداد چهارچوبی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب

05 Mar, 2017

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک هفتادو شش قلم قرطاسیه ورنگباب مورد ضرورت دفاتراداری خویش را دارای

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست

05 Mar, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد ایجاد ای سی تی سنتر و سیستم سولر پوهنتون شیخ زاید خوست شامل دو لات تحت ریفرینس نمبر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک پوهنتون ننگرهار

18 Feb, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات دوم تدارک یک قلم نان خشک تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB/G-1437 را به شرکت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار

13 Feb, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد لات اول تدارک هشت قلم حبوبات ضرورت پوهنتون ننگرهار تحت شماره داوطلبی NPA/MOHE/96/NCB

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs))

25 Jan, 2017

بدینوسیله به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی پروژه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) در نظر دارد، قرارداداد پروژه خدمات مشورتی برای (Third Party Validation “TPV” of Disbursement Link Indicators “DLIs”) را به

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی

23 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداداعمارساحه سیل برد لیلیه پوهنتون غزنی راتحت شماره داوطلبی(MOHE/177/NCB) با شرکت ساختمانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز وزارت، پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، شفاخانه های علی آباد و میوند، شفاخانه امراض قلبی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربا

22 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول A-92 و دیزل L-02-62) وگازمایع را برای نهاد های مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار

10 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداد پروژه اعمارتعمیر تدریسی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهاررا به شرکت ساختمانی و تولید

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

04 Jan, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی چهار منزله مؤسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر، تحت شماره

پروژه تهیه وتدارک گاز آکسیجن وگازکاربن دای اکساید مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آبا دومیوند پوهنتون طبی کابل

21 Dec, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، پروژه تهیه وتدارک گاز آکسیجن وگازکاربن دای اکساید مورد ضرورت شفاخانه تدریسی علی آبا دومیوند

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه کرایه گیری 48 عراده وسایط نقلیه (کاستر، 303 و آستانه)

18 Dec, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، پروژه کرایه گیری 48 عراده وسایط نقلیه (کاستر، 303 و آستانه) جهت انتقال کارمندان وزارت تحصیلات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

28 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی خویش را تحت

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادترمیم تشناب های عصری پوهنتون تخار

26 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداد ترمیم تشناب های عصری پوهنتون تخارراتحت شماره داوطلبی(MOHE/168/NCB) با شرکت ساختمانی طارق

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمارمرکز تحقیقات پوهنتون کندهار

26 Nov, 2016

بدینوسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،وزارت تحصیلات عالی درنظردارد،قرارداداعمارمرکز تحقیقات پوهنتون کندهار راتحت شماره داوطلبی(MOHE/171/NCB) با شرکت ساختمانی لعل

Pages