You are here

پروژه ها

دعوت به داوطلبی

28 Mar, 2018

 

شماره

دعوت به داوطلبی

28 Mar, 2018

شماره

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1397 شامل دو لات

26 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1397 شامل دو لات

26 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی موردضرورت پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1397

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز وزارت شامل چهار لات

26 Feb, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری

دعوت به دواطلبی

24 Feb, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 41 قلم قرطاسیه باب و 14 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و

اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری مرکز وزارت شامل چهار لات

14 Feb, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و خریداری البسه و بوت مورد ضرورت کارکنان خدماتی

12 Feb, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و خریداری البسه و بوت مورد ضرورت کارکنان خدماتی  را تحت شماره

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه غیر مطبوع و مواد تنظیفاتی.

12 Feb, 2018

عنوان پروژه : تهیه و تدارک قرطاسیه و مواد تنظیفاتی؛

شماره داوطلبی: MOHE/97/NCB/G-011

تصحیح اطلاعیه قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25 لات

11 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و

تصحیح اطلاعیه تصمیم قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25 لات

11 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالیدر نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی شامل چهار لات

11 Feb, 2018

بدین وسیله به تأسی ازفقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قراداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی ضرورت نهادهای تحصیلی و شفاخانه های کادری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل (دیزل«L-02-62» و پطرول «A-92»)، گازمایع و شش قلم روغنیات ضرورت ادارات مربوط وزارت تحصیلات عالی

05 Feb, 2018

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت تحصیلات عالی} درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات موردضرورت ماشین آلات ریاست عمومی امتحانات کانکور

05 Feb, 2018

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت تحصیلات عالی} درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات موردضرورت ماشین آلات ریاست عمومی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وخریداری (۴۴) قطعه تکت طیاره

04 Feb, 2018

عنوان :پروژه تهیه وخریداری (۴۴) قطعه تکت طیاره.

شماره دعوت به دواطلبی MOHE/186NCB/Re-BID

ابراز علاقمندی خدمات مشورتی

22 Jan, 2018

کشور:                    جمهوری اسلامی افغانستان

نام پروژه:               برنامه انکشاف

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25

05 Jan, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد،پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25 لات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات چهارم پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز و ولایات شامل 25 لات

05 Jan, 2018

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، لات چهارم پروژه تدارک کتب برای کتابخانه های25 پوهنتون مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک گازآکسیجن برای شفاخانه های تدریسی علی آباد ومیوند

12 Dec, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت تحصیلات عالی} در نظر دارد، قرارداد  تهیه وتدارک گازآکسیجن برای شفاخانه های تدریسی علی آباد ومیوند را تحت شماره داوطلبی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و خریداری البسه و بوت مورد ضرورت کارکنان خدماتی

10 Dec, 2017

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می­نماید؛ تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری البسه و بوت مورد ضرورت کارکنان خدماتی مرکز وزارت

اعلان تدارکات

06 Nov, 2017

ریاست پوهنتون کابل از تمام واجدین شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارکات 30000 کیلو گرام گاز مایح ایرانی با کیفت اعلی و یا معادل آن برای تخسین شعبات اداری و پوهنحی های مربوطه پوهنتون کابل ضرورت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر

06 Nov, 2017

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه ایجاد (آی سی تی) سنتر و سیستم سولر پوهنتون سید جمال الدین ولایت کنر را تحت

Pages