You are here

پروژه ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

24 Jun, 2018

به تاسی ارفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظردارد تا قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون لغمان تحت شماره

اعلان داوطلبی

24 Jun, 2018

عنوان : پروژه اعمار دیواراحاطه واستنادی پوهنتون سید جمال الدین کنر  

اعلان داوطلبی

23 Jun, 2018

عنوان تهیه وخریداری 127 قطعه تکت طیاره  

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

04 Jun, 2018

 

 به تاسی ارفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظردارد تا قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

04 Jun, 2018

 به تاسی ارفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظردارد تا قراردادپروژه اعمار تعمیر لیلیه اناثیه پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار تحت شماره

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

04 Jun, 2018

به تاسی ارفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظردارد تا قراردادپروژه اعمار تعمیر لیلیه دوصد نفری پوهنتون بغلان تحت شماره داوطلبی (MOHE

اعلان داوطلبی پوهنتون علوم طبی کابل

30 May, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی بازپروژه 118 قلم تجهیزات طبی ضرورت کلینیک ها وشفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه

اعلان داوطلبی پوهنتون علوم طبی کابل

30 May, 2018

 ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی بازپروژه سه قلم جنس (چپرکت برای مریضان، چوکی پهلوی بستر مریض والماری لباس) ضرورت شفاخانه ها

اعلان داوطلبی پوهنتون علوم طبی کابل

30 May, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی بازشش قلم تجهیزات کمپیوتری جهت تجهیز اطلاقICT اشتراک نموده و نقل   شرطنامه مربوط را ازتاریخ نشر

ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون کابل

29 May, 2018

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/97/NCB/W-012

ترمیمات وتجهیزکودکستان پوهنتون بامیان

29 May, 2018

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOHE/97/NCB/W-010

اعمارتشناب های پوهنتون غزنی

29 May, 2018

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/97/NCB/G-005

اعلان تدارکاتی

26 May, 2018

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی ترمیم تعمیر شفاخانه تدریسی - شهرارا  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را ازتاریخ نشر اعلان 15/3/1397 ازآمریت تهیه

تهیه وتدارک تیل دیزل برای پوهنتون کابل

23 May, 2018

ریاست پوهنتون کابل از تمام واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی باز پروژه تهیه وتدارک (100000)یکصدوهزارلیتر تیل دیزل بامشخصاتL-02-62 باکیفیت عالی تیل

تهیه سولرسیستم برای پوهنتون پکتیا

22 May, 2018

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/97/NCB/G-009

9 قلم تجهیزات برای پوهنتون طبی کابل

20 May, 2018

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/97/NCB/G-025/Re-bid

تهیه گازمایع برای پوهنتون کابل

19 May, 2018

 ریاست پوهنتون کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه وتدارک ۵۵۰۰۰ پنجاه وپنج هزارکیلو گاز مایع ایرانی با کیفیت اعلی ویا معادل آن برای طبخ مواد غذایی

پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون بلخ

16 May, 2018

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون بلخ اشتراک نموده و نقل

پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون پکتیا

16 May, 2018

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون پکتیا اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه  یا

پروژه ترمیم کودکستان در پوهنتون تخار

16 May, 2018

 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون تخار اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه  یا

پروژه ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون بلخ

16 May, 2018

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ترمیم تشناب های پوهنتون بلخ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز درحافظه  یا

پروژه ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون بامیان

16 May, 2018

 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی   پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون بامیان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز

پروژه ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون جوزجان

16 May, 2018

  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی باز پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون جوزجان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان ونیز

Pages