You are here

پروژه ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

19 Sep, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه پوشش سقف تالار پوهنحی اقتصاد وادبیات پوهنتون کندهار تحت

اعلان دعوت به داوطلبی

19 Sep, 2019

عنوان پروژه: تهیه و تدارک تجهیزات تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی.

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

17 Sep, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، تا قرارداد پروژه تهیه باندویت انترنت برای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات

اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل

15 Sep, 2019

موضوع : اعلان پروژه (40000) کیلوگرام گازمایع مورد ضرورت ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

پروژه ترمیم وتجهیز کوکستان پوهنتون پروان

14 Sep, 2019

شماره دعوت به داوطللبی: MOHE/98/NCB/G-0025.

پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون البیرونی

14 Sep, 2019

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/W-024)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

12 Sep, 2019

به تاسی ازفقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد تا قرارداد پروژه  تهیه وتدارک قرطاسیه باب وزارت تحصیلات عالی(شعبات کابل)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

05 Sep, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد ، تا قرارداد پروژه تهیه، تدارک، ۳۳ قلم اجناس مورد نیاز آشپزخانه لیلیه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

04 Sep, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک نصب و انستالیشن (۵۳) پایه کمره امنیتی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

02 Sep, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد تا قرارداد پروژه سپتیک تانک تالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی تحت

پروژه صالون طعام خوری وآشپزخانه پوهنتون پکتیا

01 Sep, 2019

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/W-028)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

01 Sep, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک ۲۹ قلم مواد اعاشوی شفاخانه های تدریسی

پروژه شبکه تحصیلی و تحقیقی افغانستان ( AfgREN NOC )

31 Aug, 2019

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/98/NCB/G-043/Re-Bid)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

31 Aug, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، ایجاد مراکز تضمین کیفیت پوهنتون های ( کندز، بامیان، پکتیا، تخار، پولی

پروژه انتقال انترنت فایبرنوری در ساحه جدید موسسه تحصیلات عالی هلمند

08 Aug, 2019

موسسه تحصیلات عالی هلمند از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه انتقال انترنت فایبر نوری در ساحه جدید موسسه تحصیلات عالی هلمند اشتراک نموده و نقل چاپ شده

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

08 Aug, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک (۶) پایه مخابره و یک پایه ماشین فوتوکاپی لیلیه

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

06 Aug, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، تا قرارداد پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

06 Aug, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، تا قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی (لوازم اولیه دفتری ) وزارت (

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

05 Aug, 2019

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد، تا قرارداد پروژه تمدید کیبل برق مهمانخانه وزارت واقع بند قرغه تحت شماره

Pages