You are here

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل (دیزل«L-02-62» و پطرول «A-92»)، گازمایع و شش قلم روغنیات ضرورت ادارات مربوط وزارت تحصیلات عالی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت تحصیلات عالی} درنظردارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل (دیزل«L-02-62» و پطرول «A-92»)، گازمایع و شش قلم روغنیات ضرورت ادارات مربوط وزارت تحصیلات عالی برای سال مالی 1397 شامل سه لات تحت شماره داوطلبی: MOHE/97/NCB/G-002 لات اول آن را به قیمت مجموعی مبلغ (6,922,000)(شش میلیون و نه صدو بیست و دو هزار) افغانی و لات دوم آن را به قیمت مجموعی مبلغ (18,977,000)(هژده میلیون و نه صدو هفتادو هفت) افغانی با شرکت تجارتی مزمل مدثرلمیتد دارنده جواز نمبر (2896) و با داشتن محل اصلی تجارتی چهارراهی انصاری، شهرنو، کابل-افغانستان اعطاء نماید.اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار، جوارپوهنتون کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد