You are here

اخبار

وزارت تحصیلات عالی امتحان بورسیه های تحصیلی کشور قزاقستان را اخذ کرد

04 Jul, 2019

از 119 تن داوطلب بورسیه های کشور قزاقستان در مقاطع دکتورا، ماستری و لیسانس امتحان

ورکشاپ آگاهی دهی از قانون در پوهنتون تخار دایر شد

02 Jul, 2019

به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، ورکشاپ آگاهی دهی از قانون در پوهن

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل

02 Jul, 2019

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با هیئت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل، طرح پیش

جلسه هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی با نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

28 Jun, 2019

هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی با نماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

نشستی بمنظور ساختن یک طرزالعمل واحد اخذ فیس در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی دایر شد

27 Jun, 2019

تمام پوهنتون‌ ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید برای تأمین نظم تحصیلی در مؤسسات

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گزارش وضعیت تحصیلی موسسه تحصیلات عالی هلمند را استماع نمود

25 Jun, 2019

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی در دیداری با والی، شماری از اعضای ولسی جرگه و مسوولین م

نشستی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با اعضای کمیسیون ارزیابی اسناد بیرون مرزی

25 Jun, 2019

تامین سهولت و شفافیت در روند تائید اسناد تحصیلی بیرون مرزی در وزارت تحصیلات عالی

کمیته ارزیابی کننده موسسات تحصیلات عالی خصوصی طبی تقدیر شد

23 Jun, 2019

کمیتۀ ارزیابی کنندۀ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طبی، توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی تقدیر شد.

اکادمی حکومتداری الکترونیکی در پوهنتون کابل ایجاد می شود

23 Jun, 2019

قرار است برای نخستین بار اکادمی حکومتداری الکترونیکی (e-Governance) در پوهنتون کابل ایجاد شود.

Pages