You are here

اخبار

سیستم مدیریت معلومات پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی افتتاح شد

18 Oct, 2018

سیستم مدیریت معلومات پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز افتتاح شد.

مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی گشایش یافت

18 Oct, 2018

مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در

پوهنتون علوم طبی کابل گواهی نامه اعتبار اکادمیک را بدست آورد

14 Oct, 2018

پوهنتون علوم طبی کابل از ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، گواهی نامه اعتبار اکادمیک دریافت کرد.

وزیر تحصیلات عالی دو ساختمان جدید را در پوهنتون پروان افتتاح کرد

14 Oct, 2018

وزیر تحصیلات عالی ضمن افتتاح دو ساختمان تدریسی و گذاشتن سنگ تهداب یک عمارت دیگر در پوهنتون پروان، با والی آن ولایت، هییت رهبری، استادان و محصلان پوهنتون پروان دیدار نمود.

35 تن از داکتران، اسناد دوره اکمال تخصص شان را بدست آوردند

10 Oct, 2018

 35 تن از داکتران، اسناد فراغت شان را از دورۀ اکمال تخصص از شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل، بدست آوردند.

2500 تن محصلان پوهنتون تخار از یک برنامه آموزشی سند فراغت شان را بدست آوردند

10 Oct, 2018

بیش از دو هزارو پنج صد تن از محصلان پوهنتون تخار پس از فراگیری یک برنامه آموزشی کوتاه مدت، سند فراغت شان را به دست آوردند.

ورکشاپ آگاهی دهی و مشورتی در مورد نظارت جامعه مدنی از فعالیت تعلیمی و تحصیلی دایر گردید

10 Oct, 2018

دولتداری باز نه تنها شفافیت و حسابدهی را در داخل کشور میان جامعه مدنی و حکومت به وجود می آورد، بلکه اعتبار و مشروعیت دولت را در سطح بین المللی بالا می برد.

برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی کشور تدویر یافت

08 Oct, 2018

"نصاب تحصیلی پوهنتون های کشور را افغانی و به اساس نیازمندی های جامعه و بازار کار می س

دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی پوهنتون کندهار افتتاح گردید

07 Oct, 2018

معین علمی وزارت تحصیلات عالی ضمن افتتاح دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی در پوهنتون کندهار، اسناد فراغت دور اول محصلان دیپا

Pages