You are here

اخبار

مقرره برنامه های تحصیلات عالی فوق لیسانس طی جلسه ای به نمایندگان پوهنتون های خصوصی تشریح شد

29 Jan, 2019

مقررۀ برنامه ‌های تحصیلات عالی فوق ‌لیسانس (ماستری و دکتورا) طی جلسه ای به نمایند

جلسه مشترک اعضای کمیته ملی نصاب با معاونان علمی و اداری پوهنتون ها دایر شد

28 Jan, 2019

جلسه مشترک اعضای کمیته ملی نصاب با معاونان علمی و اداری پوهنتون ها در وزارت تحصیل

طرح و دیزاین ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی طی یک پریزنتیشن ارایه شد

27 Jan, 2019

طرح و دیزان ساختمان جدید وزارت تحصیلات عالی پس از تکمیل، رفع نقایص

وزیر تحصیلات عالی با سفیر شبکه ی انکشافی آغا خان در افغانستان دیدار کرد

24 Jan, 2019

پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی با بانو نورجهان موانی سفیر شبکه انکشافی آغاخان در افغانستان دیدار نمود.

سومین کنفرانس علمی و تحقیقی دایر شد

22 Jan, 2019

سومین کنفرانس ملی علمی و تحقی

از هفته ملی تصویب قانون اساسی در پوهنتون تخار گرامی داشت به عمل آمد

21 Jan, 2019

ریاست دانشگاه تخار از هفته ملی تصویب قانون اساسی کشور تجلیل و برای کارکنان این اداره کمپاین آگاهی دهی از قانون راه اندازی کرد.

ورکشاپ آموزش روش های موثر تدریس و تحقیق برای استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی برگزارشد

19 Jan, 2019

ورکشاپ آموزش روش های موثر تدریس و تحقیق برای استادان پوهنتون های دولتی و خصوصی در تالار پوهنحی هنر های زیبای پوهنتون کابل دایر گردید.

کارشناسان "بودجه سازی بر اساس جندر"، در وزارت تحصیلات عالی، مورد ارزیابی قرار گرفت

19 Jan, 2019

از 38 تن کارشناسان طبقه اناث در بخش بودجه سازی بر اساس جن

Pages