You are here

اخبار

از دهم محرم روز عاشورا و شهادت امام حسین توسط محصلان پوهنتون های مرکزی در وزارت تحصیلات عالی کشور گرامیداشت بعمل آمد

26 Sep, 2017

دراین محفل که هیات رهبری وزارت تحصیلات، شماری از وکلای مردم در شورای ملی و جمعی کثیری از محصلان پوهنتون های مرکز اشتراک داشتند، دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت، مکتب عدالت خواهانه حضر

برنامه آموزش مهارت های شغلی برای محصلان از طریق مبایل امروز توسط داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، افتتاح شد

25 Sep, 2017

سرپرست وزارت تحصیلات عالی با قدردانی از اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری بخاطر راه اندازی این برنامه ، آنرا در جهت آشنایی محصلان شیوه های کاری و کاریابی و همچنان مهار

پیام تسلیت و همدردی هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون طبی کابل در رابطه به وفات پوهاند دوکتور میر عزیزالله اخگر

23 Sep, 2017

با تاسف اطلاع حاصل شد که محترم پوهاند دوکتور میر عزیزالله اخگر قبلاً استاد پوهنتون طبی کابل، معان علمی و همچنان آمر دیپارتمنت توبرکلوز و انتانی آن پوهنتون در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، داعی اجل را لبیک گفته و به حق پیوست.

هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی امروز به منظور آماده گی دفاع بودجه سال مالی 1397 این وزارت، طرح بودجه آماده شده را مورد بازنگری قرار داد

21 Sep, 2017

این نشست که در مقر وزارت تحصیلات عالی دایر شد، در آن داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معینان علمی، مالی و اداری، امور محصلان، روسای ادارات مرکزی و روسای چهار پوهنتون مرکزی شرکت داشتند.

هیات رهبری پوهنتون تخار از ورود محصلان جدیدالشمول طی برگزاری یک محفل ویژه استقبال و ضمن خوش آمدید آنان به این نهاد تحصیلی، برنامه های درسی و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی و اداره پوهنتون را برای آنان به معرفی گرفت

19 Sep, 2017

در محفلی که به همین مناسبت در تالار ریاست پوهنتون تخار دایر شد، پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار ضمن تبریکی و خوش آمدید برای محصلان جدیدالشمول، پیام وزیر تحصیلات عالی را به سمع محصلان رسانیده روی اهمیت و ج

ورکشاپ آموزشی چارچوب برنامه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی برای 12 پوهنتون دولتی و خصوصی امروز توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

19 Sep, 2017

در محفل افتتاح ورکشاپ داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی از یک برنامه 6 ماهه یاد آوری کرد که به اساس آن سطح کیفی پوهنتون ها ارتقا یافته و هر پوهنتون جایگاه خویش را در رده بندی میان پوهنتون های کشور و د

نشستی به منظور نهایی سازی طرح بودجه سال مالی 1397 وزارت تحصیلات عالی در مقر این وزارت دایر گردید

19 Sep, 2017

در این نشست دکتوراحمد سیرمهجور معین مالی و اداری، پوهنمل انجینرعبدالتواب بالا کرزی معین علمی، پوهاند داکتر بری صدیقی معین امور محصلان، روسای مختلف وزارت تحصیلات عالی و روسای پوهنتون های مرکز، اشتراک ورزیده بودند.

هیات رهبری پوهنتون تخار از ورود محصلان جدیدالشمول طی برگزاری یک محفل ویژه استقبال و ضمن خوش آمدید آنان به این نهاد تحصیلی، برنامه های درسی و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی و اداره پوهنتون را برای آنان به معرفی گرفت

19 Sep, 2017

در محفلی که به همین مناسبت در تالار ریاست پوهنتون تخار دایر شد، پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار ضمن تبریکی و خوش آمدید برای محصلان جدیدالشمول، پیام وزیر تحصیلات عالی را به سمع محصلان رسانیده روی اهمیت و ج

ورکشاپ آموزشی چارچوب برنامه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی برای 12 پوهنتون دولتی و خصوصی امروز توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

19 Sep, 2017

در محفل افتتاح ورکشاپ داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی از یک برنامه 6 ماهه یاد آوری کرد که به اساس آن سطح کیفی پوهنتون ها ارتقا یافته و هر پوهنتون جایگاه خویش را در رده بندی میان پوهنتون های کشور و د

Pages