You are here

اخبار

معینان علمی و مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن عیادت از مریضان در شفاخانه های کادری میوند و علی آباد به آنان تحایف عیدی توزیع نمودند

01 Sep, 2017

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالی که شرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل نیز حضور داشت در روز اول عید به شفاخانه های کادری میوند و علی آباد رفت

رییس جمهور غنی به محصلین لیلیه ها:"شما ستون های آینده افغانستان هستید ونه تنها فردا؛بل امروز نیز به شما تعلق دار

01 Sep, 2017

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور با محصلین لیلیه های پوهنتون های مرکز درحالی که معینان وزارت تحصیلات عالی نیز حضور داشتند،ملاقات وعید مبارکی نمود.

معینان علمی و مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن عیادت از مریضان در شفاخانه های کادری میوند و علی آباد به آنان تحایف عیدی توزیع نمودند

01 Sep, 2017

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در حالی که شرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل نیز حضور داشت در روز اول عید به شفاخانه های کادری میوند و علی آباد رفت

آغاز کار دو پروژه بزرگ به ارزش بیش از50 میلیون افغانی در پوهنتون تخار

29 Aug, 2017

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی‌همراه با هیئت معیتی شان طی یک سفر رسمی به ولایت تخار سنگ تهداب ساختمان لیلیه‌ی اناث پوهنتون تخار را گذاشته و کار ایجاد یک مرکز تکنالوژی معلوماتی را نیز با قطع نوارافتتاح کرد.

آغاز کار دو پروژه بزرگ به ارزش بیش از50 میلیون افغانی در پوهنتون تخار

29 Aug, 2017

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی‌همراه با هیئت معیتی شان طی یک سفر رسمی به ولایت تخار سنگ تهداب ساختمان لیلیه‌ی اناث پوهنتون تخار را گذاشته و کار ایجاد یک مرکز تکنالوژی معلوماتی را نیز با قطع نوارافتتاح کرد.

نخستین جلسه بررسی پیشرفت کار پلان استراتیژیک انکشافی پوهنتون ها دایر شد جلسه بررسی پیشرفت کار پلان استراتیژیک انکشافی ده ساله تعدادی از پوهنتون ها تحت ریاست معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

29 Aug, 2017

در این جلسه که معاونین علمی 10 پوهنتون دولتی و خصوصی شرکت نموده بودند، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت که پلان استراتیژی انکشافی پوهنتون ها باید در مطابقت با اهداف پلان استراتیژیک وزارت ت

آغاز کار دو پروژه بزرگ به ارزش بیش از50 میلیون افغانی در پوهنتون تخار

29 Aug, 2017

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی‌همراه با هیئت معیتی شان طی یک سفر رسمی به ولایت تخار سنگ تهداب ساختمان لیلیه‌ی اناث پوهنتون تخار را گذاشته و کار ایجاد یک مرکز تکنالوژی معلوماتی را نیز با قطع نوارافتتاح کرد.

نخستین جلسه بررسی پیشرفت کار پلان استراتیژیک انکشافی پوهنتون ها دایر شد جلسه بررسی پیشرفت کار پلان استراتیژیک انکشافی ده ساله تعدادی از پوهنتون ها تحت ریاست معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

29 Aug, 2017

در این جلسه که معاونین علمی 10 پوهنتون دولتی و خصوصی شرکت نموده بودند، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت که پلان استراتیژی انکشافی پوهنتون ها باید در مطابقت با اهداف پلان استراتیژیک وزارت ت

ورکشاپ پنج روزه جهت ارتقای ظرفیت ۱۷ تن از استادان برنامه های کمیونتی کالج، در بخش های اداره تجارت و حسابداری تجارتی ، در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

28 Aug, 2017

در این ورکشاپ استادان پوهنتون های هرات، ننگرهار و بلخ شرکت داشته که هدف از تدویر آن بازنگری نصاب تحصیلی، نهایی ساختن پلان های درسی، آموزش میتود های جدید تدریس، و استفاده از تکنالوژی جدید در صنف میباشد.

ورکشاپ پنج روزه جهت ارتقای ظرفیت ۱۷ تن از استادان برنامه های کمیونتی کالج، در بخش های اداره تجارت و حسابداری تجارتی ، در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

28 Aug, 2017

در این ورکشاپ استادان پوهنتون های هرات، ننگرهار و بلخ شرکت داشته که هدف از تدویر آن بازنگری نصاب تحصیلی، نهایی ساختن پلان های درسی، آموزش میتود های جدید تدریس، و استفاده از تکنالوژی جدید در صنف میباشد.

Pages