You are here

اخبار

وزرای تحصیلات عالی و انکشاف شهری امروز در حالیکه رئیس مشرانو جرگه هم حضور داشت پلان تفصیلی واصلاحی شهرک قیام الدین خادم مربوط استادان پوهنتون ننگرهار را امضا نمودند.

29 Oct, 2017

این شهرک که درساحه 478 جریب زمین درشهر جلال آباد موقعیت دارد و دارای 500 نمره رهایشی وسایرخدمات وزیربناهای اساسی بوده وشبکه های آبرسانی،برق،سرک سازی وکانالیزیسیون را نیز دارا می باشد در مراسم امضای اسناد یاد شده دا

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از خدمات، کار و تلاش داکتر نذیر احمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (ITCC) بخاطر استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی در نهاد های تحصیلی، تقدیر بعمل آورد

29 Oct, 2017

در محفل تقدیر داکتر نذیر احمد پیروز در حالیکه معینان و روسای وزارت تحصیلات عالی نیز شرکت نموده بودند، ابتدا سافت ویر های ساخته شده از سوی مرکز یاد شده که شامل دیتابس محصلان نهاد های تحصیلی خصوصی و توامیت میان پوهنت

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به پاس فعالیت های چشم گیر و برنامه های موثرشان در عرصه تحصیلات عالی، از سوی مشرانو جرگه با تفویض نشان آن جرگه تقدیرگردید

28 Oct, 2017

در محفلی که به همین مناسبت در مشرانو جرگه شورای ملی برگزار شد، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، کار کردهای داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تحسین نموده گفت: رهبریِ جدید وزارت تحصیلات عالی، در مد

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به پاس فعالیت های چشم گیر و برنامه های موثرشان در عرصه تحصیلات عالی، از سوی مشرانو جرگه با تفویض نشان آن جرگه تقدیرگردید

28 Oct, 2017

در محفلی که به همین مناسبت در مشرانو جرگه شورای ملی برگزار شد، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، کار کردهای داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تحسین نموده گفت: رهبریِ جدید وزارت تحصیلات عالی، در مد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با نمایندگان محصلان برنامه ماستری اداره و پالیسی عامه و اقتصاد صحبت نموده وعده سپرد که به مشکلات شان رسیدگی و دروس شان در هفته آینده آغاز خواهد شد.

26 Oct, 2017

در این نشست که معین علمی وزارت تحصیلات عالی، رئیس پوهنتون کابل، شماری از روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی و روسای پوهنځی های حقوق و اقتصاد نیز حضور داشتند، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت:

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی طی یک سفر کاری به کشور هند در همایش وزرا در پوهنتون آنا، محفل سومین فستیوال بین المللی ساینس هند، شورای صنعتی و تحقیقاتی هند و شرکت نموده بر تقویت بیشتر روابط علمی و همکاری های اکادمیک میان دو کشور تاکید ورز

26 Oct, 2017

داکتر عبداللطیف روشان در این سفر در حالیکه پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړنیز با وی همراه بود، در همایشی که به اشتراک داکتر هرش وردان وزیر ساینس وتکنالوژی هند، داکتر چودهری وزیرایالتی ساینس وتکنالوژی هند، داکت

نخستین نمایشگاه ملی تخنیکی و صنعتی پوهنتون پولی تخنیک کابل امروز توسط داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح شد

26 Oct, 2017

در محفل افتتاح این نمایشگاه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، احمد داود نورزی رئیس اداره امور، محمد الهام هوتکی رئیس اداره ملی تدارکات، روسای پوهنتون های مرکز، مسوولان شرکت های تجارتی و ساختمانی داخلی، استادان و جمع

سافت ویر سیستم جدید مدیریتی ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی و به وزارت تحصیلات عالی تسلیم داده شد.

25 Oct, 2017

در جلسه معرفی این سافت ویر داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، شکریه جمال رییس آی تی وزارت تحصیلات عالی، نمایندگان آی تی اداره امور، نمایندگان USWDP، رییس شرکت ساخت سافت ویر، نمایندگان پوهنتونهای خصوصی

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در نشستی در دفتر کارش با معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، روی مشکلات استادان نهاد های تحصیلات عالی کشور که در کشور ایران مصروف تحصیل اند صحبت نمود

25 Oct, 2017

در این ملاقات معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حالیکه رئیس ارتباط خارجه این وزارت نیز حاضر بود، ضمن اشاره به روابط نیک میان افغانستان و ایران، روی مشکلات اساتید نهاد های تحصیلات عالی کشور که در مقاطع ماستری و دوکتور

داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز ضمن تقدیر از قهرمانی احمد یاسین سالک آقای عضلات جهان و ورزشکاران پوهنتون های افغانستان هر نوع حمایتش را بخاطر رشد و تقویت ورزش در نهاد های تحصیلی ابراز نمود.

25 Oct, 2017

در محفلی که به همین مناسبت در وزارت تحصیلات عالی به اشتراک هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، احمد یاسین سالک قهرمان جهانی کشور در رشته پرورش اندام و تعدادی از ورزشکاران پوهنتون های کشور برگزار گردید، سرپرست وزارت تحصی

Pages