You are here

اخبار

ورکشاپ آگاهی دهی و مشورتی در مورد نظارت جامعه مدنی از فعالیت تعلیمی و تحصیلی دایر گردید

10 Oct, 2018

دولتداری باز نه تنها شفافیت و حسابدهی را در داخل کشور میان جامعه مدنی و حکومت به وجود می آورد، بلکه اعتبار و مشروعیت دولت را در سطح بین المللی بالا می برد.

برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی کشور تدویر یافت

08 Oct, 2018

"نصاب تحصیلی پوهنتون های کشور را افغانی و به اساس نیازمندی های جامعه و بازار کار می س

دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی پوهنتون کندهار افتتاح گردید

07 Oct, 2018

معین علمی وزارت تحصیلات عالی ضمن افتتاح دیپارتمنت مدیریت تجارت زراعتی در پوهنتون کندهار، اسناد فراغت دور اول محصلان دیپا

نشستی درمورد مقرره پرداخت فیس برنامه های تحصیلی شبانه دایر گردید

07 Oct, 2018

وزیر تحصیلات عالی، امروز در نشستی با نمایندگان محصلان بخش شبانه پوهنتون کابل، مقرره پرداخت فیس برنامه های تحصیلی شبانه پوهنتون هارا به آنان توضیح و تفهيم نمود.

معین مالی واداری از پوهنتون بلخ دیدن کرد

06 Oct, 2018

معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی طی سفری به ولایت بلخ از بخش های مختلف پوهنتون بلخ دیدن نمود ودریک نشست با منسوبین ومحصلان، مشکلات وپیشنهادات آنان را استماع کرد.

نخستین جلسه کمیته بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر دایر شد

06 Oct, 2018

اولین جلسه رسمی کمیته بودجه سازی پاسخگو به اساس جندر در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر شد

02 Oct, 2018

جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی دایر گردید. 

نشستی برای دریافت راه حل معضل دارالمعلمین سید جمال الدین افغان دایر گردید

30 Sep, 2018

بنابر هدایت رییس جمهور نشستی به منظور دریافت راه حل معضل دارالمعلمین سید جمال الدین

پیشتازان کانکور سال 1396 بر 1397،جهت ادامه تحصیل در رشته طب به کشور چین اعزام گردیدند

29 Sep, 2018

ممتازان کانکور سال 1396 بر 1397، هر یک محمد عمار ، مختار و محمد هادی به ترتيب دوم نمره، سوم نمره و چهارم نمره کانکور، تکت های سفر شانرا از سوی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، معین امور محص

روند کاری و چگونگی عرضه خدمات ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی ارزیابی گردید

28 Sep, 2018

به ادامه ارزیابی ها و مطالعه فعالیت های ریاست های مرکزی وزارت تحصیلات عالی، روند کاری، ساختار تشکیلاتی و چگونگی عرضه خدم

Pages